Nhờ thầy cô giải giúp 2 bài tập khó

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Nhờ thầy cô giúp đở!
 
Bài 1. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V , tần số f không đổi vào hai đầu mạch điện RLC. Công suất tiêu thụ của mạch 40,8W. Hệ số công suất của mạch bằng
 A. 0,707   B. 0,866   C. 0,85     D. 0,625
 
Bài 2. Hai vật cùng khối lượng gắn vào hai lò xo dao động cùng tần số và ngược pha nhau.Có biên độ lần lượt là và biết ,khi dao động 1 có động năng thì dao động 2 có thế năng .Hỏi khi dao động 1 có động năng thì dao động 2 có động năng là bao nhiêu?
    A.                    B.                 C.                       D. 
 
Em cảm ơn!

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-05-11 17:35:48 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 21 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Nhờ thầy cô giải giúp 2 bài tập khó, Vật lý 12. Nhờ thầy cô giúp đở! Bài 1. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V , tần số f không đổi vào hai đầu mạch điện RLC. Công suất tiêu thụ của mạch 40,8W. Hệ số công su

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/nho-thay-co-giai-giup-2-bai-tap-kho.fii6xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác