nho các thầy cô giải giúp!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Câu 18. Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp, trong đó điện dung của tụ điện có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử lần lượt là UR= 40V, UL=120V, UC = 40V. Nếu thay đổi điện dung của tụ C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu C là 60V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng
        A. 67,12 V.      B. 45,64 V. C. 54,24 V. D. 40,67 V.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-05-27 09:16:01 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 38 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi nho các thầy cô giải giúp!, Vật lý 12. Câu 18. Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp, trong đó điện dung của tụ điện có thể thay đổi được. Đặt vào mạch điện một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp hi

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/nho-cac-thay-co-giai-giup.prh2wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác