Nhờ cac thay co giai giup

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Câu 1: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng:
Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
Lực kéo về phụ thuộc vào chiều dài của con lắc.
Tần số góc phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
Gia tốc phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
Câu 2: Đồ thị biễu diễn sự biến thiên của bình phương vận tốc theo li độ
Đường elip
Đường tròn
Một phần đường hypebol
Một phần đường parabol
Câu 3: Dao động điện từ nào dưới đây xảy ra trong một nạch dao động có thể có năng lượng giảm dần theo thời gian:
Dao động cưỡng bức
Cộng hưởng dao động
Dao động riêng
Dao động duy trì
 
Nhờ các thầy cô giải đáp hộ em và giải thích rõ
Phần này em còn mơ hồ

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-06-15 13:06:03 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 13 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Nhờ cac thay co giai giup, Vật lý 12. Câu 1: Trong dao động điều hòa của con lắc đơn, phát biểu nào sau đây là đúng: Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng Lực kéo về phụ thuộc vào chiều dài của con lắc. Tần số góc phụ thuộc vào

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/nho-cac-thay-co-giai-giup.64d4wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác