Hướng dẫn chấm thi HKI lớp 12(0809)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Hướng dẫn chấm thi lớp 12 năm 2008-2009

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ I NĂM 2008 -2009
TRƯỜNG THPT THUẬN AN
LỚP 12
TT
Nội dung
Điểm
Phần chung cho thí sinh
Câu 1
Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất .
0,25 điểm
Sóng dọc là sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng.
0,25 điểm
Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
0,25 điểm
Các sóng kết hợp là các sóng có tần số dao động, cùng pha hoặc có độ lệch pha không đổi.
0,25 điểm
Câu 2
 
a)
Mô tả cấu tạo con lắc đơn:
-  Là một hệ thống gòm hòn bi nhỏ khối lượng m (coi là chất điểm) treo vào một sợi dây không gian, chiều dài l và có khối lượng không đáng kể.
0,25 điểm
b)
Ta có chu kỳ con lắc đơn:
0,25 điểm

0,25 điểm
Gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc: g = (3,14)2 = 9,86 (m/s2)
0,25 điểm
Câu 3
 
 
Nêu được dao động duy trì
0,25 điểm
Dao động cưỡng bức
0,25 điểm
Đặc điểm
tần số dao động bằng tần số ngoại lực cưỡng bức
0,25 điểm
Biên độ phụ thuộc sự sai khác giữa f0 và fCB
0,25 điểm
 
 
Câu 4
Công suất trung bình của dòng điện xoay chiều:  P=U.I cos
0,25 điểm
Hệ số công suất của mạch RLC mắc nói tiếp:
0,25 điểm
Vì P = UIcos  => I = nên công suất hao phí trên đường dây tải (có điện trở r) là Php = rI2 = .
 
0,25 điểm
1
 


Hướng dẫn chấm thi lớp 12 năm 2008-2009

 
Nếu hệ số công suất cos nhỏ thì công suất hao phí trên đường dây tải Php sẽ lớn, do đó người ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.
 Với cùng một điện áp U và dụng cụ dùng điện tiêu thụ một công suất P, tăng hệ số công suất cos trể giảm cường độ hiệu dụng I từ đó giảm hao phí vì tỏa nhiệt trên dây.
0,25 điểm
Câu 5
 
a)
Ta có:
0,25 điểm

0,25 điểm
b)
Phương trình dao động của sóng tại M chậm pha hơn phương trình dao động của sóng tại O là   (rad)
0,25 điểm
Vậy phương trình dao động tại M là 
0,25 điểm
 
 
 
 
 
Câu 6
 
 
 
Phương trình dao động điều hòa: x = Acos(t + )(cm)
Phương trình vận tốc:  v=x’ =-Asin (t + )(cm/s)
Ta có tần số góc:
0,25 điểm
Ta có:

Tại vị trí cân bằng: x = 0, v = 10cm/s
 A = 10cm
0,25 điểm
Tại thời điểm t = 0 thì x = 0 và  v > 0
rad.
0,25 điểm
Vậy phương trình dao động: x = 10cos(t-) (cm).
0,25 điểm
Phần dành riêng cho thí sinh chương trình chuẩn
Câu 7
Điều kiện có sóng dừng: L = k
                                        Số nút =k+1
0,25 điểm
Trên dây có 5 nút không kể hai nút hai đầu tổng số nút là 7 k+1=7k=6
0,25 điểm
 bước sóng == 40cm
0,25 điểm
tốc độ truyền sóng:  v=.f= 40.50=2000cm/s=20m/s
0,25 điểm
1
 


Hướng dẫn chấm thi lớp 12 năm 2008-2009

 
 
Câu 8
Biên độ tổng hợp:
Pha ban đầu:
0,25 điểm
Thay số vào A=
0,25 điểm

0,25 điểm
Vậy: x=5cos10t(cm)
0,25 điểm
 
 
Câu 9
 
 
 
Biểu thức dòng điện có dạng:
Ta có Cảm kháng:
Tổng trở của mạch:
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
Vậy phương trình dòng điện:

0,25 điểm
 
 
Câu 10
 
 
Độ lệch pha của điện áp so với dòng điện: mạch có tính dung kháng nêm mạch chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ C
0,25 điểm

0,25 điểm
Tổng trở
0,25 điểm
Từ (1) và (2) =10
0,25 điểm
Phần dành riêng cho học sinh ban KHTN
 
Câu 11
Ta có công thức:
lúc đầu đĩa đứng yên
0,25điểm
1
 


Hướng dẫn chấm thi lớp 12 năm 2008-2009

 
Gia tốc góc của đĩa:
0,25điểm
Ta có
0,25điểm
Góc quét của đĩa:
0,25điểm
 
Câu 12
Để bắt được sóng thì trong mạch chọn sóng xãy ra cộng hưởng điện khi đó
Bước sóng điện từ thu được :
 
0,25điểm

0,25điểm
Thay số vào ta được:
0,25điểm

Vậy 0,45nF80nF
0,25điểm
 
Câu 13
Khi xe chuyển động lại gần còi, tần số âm xe nhận được là:

0,25điểm
Âm này đến xe bị phản xạ trên xe có tần số f1 = f ' tần lúc này f1 đóng vai trò là nguồn âm chuyển động lại gần máy dò với tốc độ vS = vM.
 
0,25điểm
Khi đó tần số máy dò thu được là:
=  
0,25điểm
 
Thay số vào f
0,25điểm
 
Câu 14
Cảm kháng:
Dung kháng:
    

 
0,25điểm
Mặt khác

0,25điểm
1
 


Hướng dẫn chấm thi lớp 12 năm 2008-2009

 
Ta có:
 
 

0,25điểm
Vậy
0,25điểm
Thí sinh thiếu đơn vị ở đâu thì trừ 0,25điểm ở đó.
 
1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-12-30 18:54:56 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.25 M | File type: doc
lần xem

đề thi Hướng dẫn chấm thi HKI lớp 12(0809), Vật lý 12. Hướng dẫn chấm thi lớp 12 năm 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ I NĂM 2008 -2009 TRƯỜNG THPT THUẬN AN LỚP 12 TT Nội dung Điểm Phần chung cho thí sinh Câu 1 Sóng cơ học là sự lan truyền dao động cơ h

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/huong-dan-cham-thi-hki-lop-12-0809.1bzwtq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan