giúp Vũ Thị Na bài năng lượng trong dao động cơ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bài giải
* A1 = 3A2    W1 = 9 W2
  x1, x2 cùng pha nên Wt1 = 9Wt2
* Wt2 = 0,24J thì Wt1 = 2,16 J  W1 = 2,88J     W2 = 0,32J
* Wt1 = 0,09 J thì Wt2 = 0,01J  Wđ2 = 0,31J  

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-06-08 06:59:09 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 41 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi giúp Vũ Thị Na bài năng lượng trong dao động cơ, Vật lý 12. Bài giải * A1 = 3A2  W1 = 9 W2 x1, x2 cùng pha nên Wt1 = 9Wt2 * Wt2 = 0,24J thì Wt1 = 2,16 J  W1 = 2,88J  W2 = 0,32J * Wt1 = 0,09 J thì Wt2 = 0,01J  Wđ2 = 0,31J

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/giup-vu-thi-na-bai-nang-luong-trong-dao-dong-co.q9iu0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan