Giúp Vũ Thị Na bài điện .

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. Khi điện áp tức thời trên R là ,điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là . Khi điện áp tức thời trên R là thì điện áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do uR vuông pha với uC  => α + β 900  => cosα = sinβ => uR /U0R = √(U0C2 –uC2)/ U0C
     20√7 /U0R = √(U0C2 –452)/ U0C  (1)            =>U0C =60V
     40√3 /U0R = √(U0C2 –302)/ U0C  (2)
Thế vào (1) => U0R =80V
Mà uR cùng pha với I nên i =uR /R =>  R= 20√7/√7 = 20Ω
U0R/U0C =R/ZC => ZC =15Ω => L= 0,15/π H.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số cồn suất của đoạn mạch AB

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-05-14 22:02:25 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 15 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

đề thi Giúp Vũ Thị Na bài điện ., Vật lý 12. Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. Khi điện áp tức thời trên R là ,điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/giup-vu-thi-na-bai-dien.m6l00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác