Giúp Vũ thị Na bài điện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. Khi điện áp tức thời trên R là ,điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là . Khi điện áp tức thời trên R là thì điện áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do uR vuông pha với uC  => α + β 900  => cosα = sinβ => uR /U0R = √(U0C2 –uC2)/ U0C
     20√7 /U0R = √(U0C2 –452)/ U0C  (1)            =>U0C =60V
     40√3 /U0R = √(U0C2 –302)/ U0C  (2)
Thế vào (1) => U0R =80V
Mà uR cùng pha với I nên i =uR /R =>  R= 20√7/√7 = 20Ω
U0R/U0C =R/ZC => ZC =15Ω => C= 10-2/ 15π F.
 
Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số công suất của đoạn mạch AB
Giải : + cosφd =0,6 => r/Zd  => 0,36 (R2+ ZL2 )= R2   ( r =R)
     ZL = 4R/3  (1)
Và UAB =UNB => ZAB =ZNB =ZC => 4R2 +(ZL –ZC)2 = ZC2  (2) => thế (1) vào (2)
     ZC =13R/6   => Z AB = ZC =13R/6
     cosφAB/i = (R+R)/ ZAB = 12/13

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-05-14 22:54:43 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 25 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
lần xem

đề thi Giúp Vũ thị Na bài điện, Vật lý 12. Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp. Khi điện áp tức thời trên R là ,điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/giup-vu-thi-na-bai-dien.hcm00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác