Giúp Vũ Thị Na bài điện , câu 2;

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số công suất của đoạn mạch AB
Giải : + cosφd =0,6 => r/Zd  => 0,36 (R2+ ZL2 )= R2   ( r =R)
     ZL = 4R/3  (1)
Và UAB =UNB => ZAB =ZNB =ZC => 4R2 +(ZL –ZC)2 = ZC2  (2) => thế (1) vào (2)
     ZC =13R/2   => Z AB = √[4R2 + (4R/3 -13R/2)2]= 31R/6
     ZAB =√[4R2 +(ZL –ZC)2]=R√1105./6 => cosφAB/i = (R+R)/ ZAB =0,36.

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-05-14 22:42:10 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

đề thi Giúp Vũ Thị Na bài điện , câu 2;, Vật lý 12. Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu dụng , hệ s

https://tailieuhoctap.com/de-thi/giup-vu-thi-na-bai-dien-cau-2.acm00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan