giúp Vũ thị Na 2 bài điện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp . Khi điện áp tức thời trên R là , điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch là . Khi điện áp tức thời trên R là thì điện áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện
GIẢI
uR cùng pha với i: uR = i.R => R = uR/i = 20Ω
uR vuông pha với uC, ta có: (chú ý: U, R, C không đổi nên I0 không đổi)
    
Bài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C.  Biết điện áp hiệu dụng , hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số cồn suất của đoạn mạch AB
giải
có = UC    (1)
ta có: tanφd = ; với cosφd = 0,6 => UL = 4UR/3 thay vào (1)
ta được: UC = 13UR/6
-          Ta có cosφ = = 12/13

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-05-10 21:59:29 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 21 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: docx
lần xem

đề thi giúp Vũ thị Na 2 bài điện, Vật lý 12. Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp . Khi điện áp tức thời trên R là , điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì cường độ dòng điện tức thời trong

https://tailieuhoctap.com/de-thi/giup-vu-thi-na-2-bai-dien.69h00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác