Giúp Ngô Vũ bài p.ư.h.n khó.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 
Có câu này, em làm hoài không ra, xin nhờ các thầy cô chỉ cho, xin cảm ơn
Câu 16: Năng lượng tỏa ra của 10g nhiên liệu trong phản ứngH+HHe+17,6MeV là E và của 10g nhiên liệu trong phản ứng n+UXe+Sr+2n+210 MeV là E.Ta có:
    A.E>E   B.E=12E   C.E=4E   D.E=E
GIẢI :
Trong 10g nhiên liệu H2 và H3 có số hạt :
Trong 10g nhiên liệu U và n có số hạt :
Năng lượng toả ra tỉ lệ với số hạt nhân :
Chúc thành công !
Trần Đang

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-06-19 21:20:05 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 124 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi Giúp Ngô Vũ bài p.ư.h.n khó., Vật lý 12. Có câu này, em làm hoài không ra, xin nhờ các thầy cô chỉ cho, xin cảm ơn Câu 16: Năng lượng tỏa ra của 10g nhiên liệu trong phản ứngH+HHe+17,6MeV là E và của 10g nhiên liệu trong phản ứng n+UXe+Sr+2n

https://tailieuhoctap.com/de-thi/giup-ngo-vu-bai-p-u-h-n-kho.dmy9xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan