File đã phá pass

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Taiª                                  Mobile: 0965.147.898 hoặc 0919.226.318

   
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013-2014 LẦN 2
MÔN VẬT LÝ – KHỐI A
Thời gian làm bài:  90 phút (Không kể thời gian giao đề)

 
Câu 1: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m đầu trên được giữ cố định còn phía dưới gắn vật m. Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm. Lấy g=10m/s2. Trong quá trình dao động, trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng
A. 0,41W      B. 0,64W                C. 0,5W             D. 0,32W
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình li độ: x = 4cos(8πt –2π/3) cm. Thời gian vật đi được quãng đường S = (2 + 2) cm kể từ lúc bắt đầu dao động là:
A. 1/12       B. 5/66        C. 1/45          D. 5/96
Câu 3: Cho cơ hệ như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m, m1 = 100 g, m2 = 150 g. Bỏ qua ma sát giữa m1 và mặt sàn nằm ngang, ma sát giữa m­1 và m2 là µ12 = 0,8. Biên độ dao động của vật m1 bằng bao nhiêu để hai vật không trượt lên nhau:
     A. A ≤ 0,8 cm. B. A ≤ 2 cm C. A ≤ 7,5 cm D.  A ≤ 5cm
Câu 4: Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích q = 10-4C. Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng cách nhau 20cm trong không khí. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế một chiều 80V. Cho con lắc dao động điều hòa, chu kì dao động của con lắc đơn là. Cho g = 10m/s2
 A. 0,69s.   B. 0,96s.  C. 2,92s.  D. 11,5s.
Câu 5: Phát biểu nào dưới  đây về dao động tắt dần là sai?
A. Dao động có biên độ giảm dần do lực ma sát, lực cản của môi trường tác dụng lên vật dao động.
B. Lực ma sát, lực cản sinh công âm làm tiêu hao dần năng lượng của dao động.
C. khung xe ôtô sau khi qua chỗ đường gồ ghề. thì quá trình dao động tắt dần càng nhanh càng có lợi
D. Lực cản hoặc lực ma sát càng lớn thì quá trình dao động tắt dần càng kéo dài.
Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg , được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa dưới tác dụng của một ngoại lực F = 4cos(4πt) (N). Lấy g = =π2 m/s2 . Thời gian ngắn nhất con lắc đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng :
 A. 0,5 s.  B. 1 s.  C. 4 s.  D. 0 ,125 s.
Câu 7: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương . Biết dao động tổng hợp có phương trình Giá trị của là:
A.  B.  C.  D.
Câu 8: Hình dạng sóng truyền theo chiều dương trục Ox ở một thời điểm có dạng như hình vẽ, ngay sau thời điểm đó chiều chuyển động của các điểm A, B, C, D và E là:
A. Điểm B, C và E đi xuống còn A và D đi lên.
B. Điểm A, B và E đi xuống còn điểm C và D đi lên.
C. Điểm A và D đi xuống còn điểm B, C và E đi lên.
D. Điểm C và D đi xuống và A, B và E đi lên.
Câu 9: Một sóng cơ truyền từ nguồn sóng O có phương trình uO = 4cos20t (cm) đến điểm M cách O là một phần tư bước sóng. Tại thời điểm t li độ của phần tử sóng tại O là -2cm và đang đi về phía vị trí cân bằng. Coi sóng truyền đi có biên độ không đổi, sau đó 1/6s thì li độ sóng tại M bằng.
 A. -2cm B. 2 C. 2 D. -2
Câu 10: Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là Số ca sĩ có trong ban hợp ca là
A. người. B. . người. C. . người. D. . người
Câu 11: Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A , B cách nhau 13 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước và có phương trình dao động là (cm) và (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Một đường tròn tâm O (O là trung điểm của AB), có bán kính 4cm nằm trong mặt phẳng chứa các vân giao thoa. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn là
A. 5.   B. 10. C. 8. D. 7.
Câu 12: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm có một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào một thiết bị rung với tần số f, trên dây có sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng (hai đầu dây là hai nút sóng). Khoảng thời gian giữa ba lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
     A. 0,6m/s.                         B. 15m/s.                    C. 22,5m/s.                         D. 45m/s.
Câu 13 :  Một lò xo có độ cứng k = 16N/m có một đầu được giữ cố định còn đầu kia gắn vào quả cầu khối lượng M =240 g đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Một viên bi khối lượng m = 10 g bay với vận tốc v­o­ = 10m/s theo phương ngang đến va chạm mêm với quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang. Bỏ qua ma sát và sức cản không khí. Tốc độ lớn nhất của hệ trong quá trình dao động điều hòa là     
A. 32cm/s            B. 40cm/s              C. 100cm /s                       D.20cm/s
Câu 14: Dụng cụ nào sau đây hoạt động dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng quang điện trong và lớp tiếp xúc p –n.
A. Điôt phát quang.  B. Pin quang điện. C. Quang điện trở. D. Tế bào quang điện.
Câu 15: Chọn câu sai:
A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng
B. Sóng dọc là sóng có phương trùng với phương truyền sóng
C. Sóng âm trong chất rắn, lỏng, khí có thể là sóng dọc
D. Vận tốc truyền sóng là vận tốc dao động của các phần tử vật chất môi trường
Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?
A. Sóng điện từ có bước sóng trong khoảng từ 0,01 m đến 10 m được ứng dụng để truyền thông qua vệ tinh.
B. Trong quá trình truyền sóng, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại mỗi điểm đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian và luôn vuông pha nhau.
C. Sóng điện từ là sóng ngang, lan truyền được trong chân không.
D. Khi một điện tích điểm dao động điều hòa trong không gian sẽ sinh ra điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng.
Câu17: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Hiệu điện thế  hiệu dụng mạch điện bằng hiệu điện thế hai đầu điện trở R khi
    A. LC = 1.  B. hiệu điện thế cùng pha dòng điện.       C. hiệu điện thế UL = UC = 0. D. LC = .
Câu18: Một mạch điện không phân nhánh gồm 3 phần tử: R = 80, C = 10-4/2(F) và cuộn dây  L = 1/(H), điện trở r = 20. Dòng điện xoay chiều trong mạch là : i = 2cos(100t -/6)(A). Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là
 A. u = 200cos(100t -/4)(V).  B. u = 200sin(100t -/4)(V).
 C. u = 200cos(100t -5/12)(V). D. u = 200cos(100t -5/12)(V).
Câu 19: Một học sinh quấn một máy biến áp có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp hai lần số vòng dây cuộn sơ cấp. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là Khi kiểm tra thì phát hiện trong cuộn thứ cấp có 40 vòng dây bị quấn ngược chiều so với đa số các vòng dây trong đó. Bỏ qua mọi hao phí máy biến thế. Tổng số vòng dây đã được quấn trong máy biến thế này là
A. 3000 vòng. B. 6000 vòng. C. 1500 vòng. D. 2000 vòng.
Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều có u = 100cos(t) V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có ZC = R. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là
A. – 50V.   B. – 50V.  C. 50V.   D. 50V.
Câu 21: Một đường dây tải điện xoay chiều một pha từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 3km. Dây dẫn được làm bằng nhôm có điện trở suất và tiết diện ngang . Điện áp và công suất tại trạm phát điện A là 12, hệ số công suất của mạch điện là . Hiệu suất truyền tải điện là
         A. 98,72% B. 99,36% C. 98,96% D. 99,48%
Câu 22: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc và Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A.  B.  C.  D.
Câu 23: Rôto của một máy phát điện xoay chiều một pha là một nam châm có ba cặp cực từ. Khi rôto quay với tốc độ 1200 vòng/phút thì tần số góc của suất điện động do máy phát tạo ra là
A. 100π rad/s. B. 120π rad/s. C. 50 rad/s. D. 60 rad/s.
Câu 24: Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 30Ω, mắc nối tiếp với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R và hai đầu cuộn dây lần lượt là 132V và 44V. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch là
  A. 1000W. B. 1600W. C. 774,4W. D. 1240W.
Câu 25: Về cấu tạo máy phát điện xoay chiều, mệnh đề nào sau đây đúng?
 A. Phần tạo ra từ trường là phần ứng.  B. Phần tạo dòng điện là phần ứng.
 C. Phần tạo ra từ trường luôn quay.  D. Phần tạo ra dòng điện luôn đứng yên.
Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung và cuộn thuần cảm có độ tự cảm đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại trên một bản tụ là Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ đến là khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ đến là và Lấy Giá trị của bằng
A.  B.  C.  D.
Câu 27 : Hai tụ điện C1 =  3C0 và C2 = 6C0  mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E = 6 V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Khi dòng điện trong mạch dao động đạt cực đại thì người ta nối tắt hai cực của tụ C2. Hiệu điện thế cực đại trên cuộn dây của mạch dao động sau đó là
A. 3V               B.  2V               C. 3V    D. 2V
Câu 28: Vệ tinh Vinasat-2 được đưa vào khai thác và sử dụng đã khẳng định chủ quyền của Việt nam trong chinh phục không gian vũ trụ, góp phần nâng cao vị thế của Việt nam trên trường Quốc tế. Giả sử tại thời điểm t vệ tinh Viansat-2 nhận được tín hiệu từ máy bay mất tích MH370 của Malaysia , Ngay lập tức vệ tinh  truyền tín hiệu đó xuống một đài quan sát ở mặt đất . Thời gian mà đài quan sát thu được tin hiệu kể từ lúc máy bay phát tín hiệu . Biết máy bay bay ở độ cao 10km so với mặt đất , khoảng cách từ vệ tinh đến mặt đất là 600km , khoảng cách từ máy bay đến vệ tinh là 450km . A .3,33.10-5s  B .2.10-3s C. 1,5.10-3s .  D.3,5.10-3s  .
Câu 29: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm tụ C = 10-4/(F) mắc nối tiếp với hộp X (chỉ chứa một phần tử điện trở hoặc cuộn dây thuần cảm) một hiệu điện thế u = 100cos(100t)(V), thì thấy i sớm pha hơn uAB một góc /3. Hộp X chứa điện trở hay cuộn dây, Giá trị điện trở hoặc độ tự cảm tương ứng là bao nhiêu
A. Hộp X chứa điện trở: R = 100.            B. Hộp X chứa điện trở: R = 100/.
Hộp X chứa cuộn dây: L = /(H). D. Hộp X chứa cuộn dây: L = /2(H).
Câu 30: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m. Ánh sáng đến hai khe là đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát, xét hai điểm M, N nằm cùng một phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 2mm và 8mm. Số vân sáng quan sát được trong đoạn MN là
A. 4. B. 7. C. 5. D. 6.
Câu 31: Cho một chùm sáng trắng hẹp chiếu từ không khí tới mặt trên của một tấm thủy tinh theo phương xiên. Hiện tượng nào sau đây không xảy ra ở bề mặt :
A. Phản xạ. B. Khúc xạ. C. Phản xạ toàn phần.    D. Tán sắc.
Câu 32: Người ta dùng một Laser hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép. Công suất của chùm Laser là 10W. Đường kính của chùm sáng là 1mm, bề dày của tấm thép 2mm. Nhiệt độ ban đầu là 30 độ C. Biết: Khối lượng riêng của thép 7800 kg/m3; Nhiệt dung riêng của thép 488J/kg.độ; Nhiệt nóng chảy riêng của thép 270kJ/kg; Điểm nóng chảy của thép là 1535 độ C . Thời gian khoan thép là:           A. 1,16s.          B. 3,24s.          C. 1,87s.              D. 2,02s.
Câu 33: Hai bức xạ màu đỏ và màu tím khi truyền trong chân không có bước sóng lần lượt là và . Khi hai bức xạ này cùng truyền trong một môi trường có chiết suất đối với từng bức xạ lần lượt là và thì tỉ số năng lượng của hai photon và tỉ số bước sóng của hai bức xạ là:
A. . B. .
C. . D. .
Câu 34: Trên áo của các chị lao công trên đường thường có những đường kẻ to bản nằm ngang màu vàng hoặc màu xanh lục để đảm bảo an toàn cho họ khi làm việc ban đêm. Những đường kẻ đó làm bằng
A. chất phản quang. B. chất phát quang.       C. vật liệu bán dẫn. D. vật liệu laze.
Câu 35: Biết hằng số điện là , bán kính quĩ đạo Bo là và hằng số điện môi là . Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M thì động năng của êlectron thay đổi một lượng xấp xỉ bằng
A. 2.10-18 J. B. 2.10-21 J. C. J.  D. J.
Câu 36: Trong chân không, theo thứ tự tần số tăng dần của các bưc xạ đó là
A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, gamma, tia X. B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gamma.
C. Tia gamma, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại. D. Tia gamma, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X.
Câu 37: Ánh sáng truyền trong không khí có chiết suất n=1, bước sóng =550mm vào một môi trường trong suốt dưới góc tới i= 400 bị khúc xạ với góc khúc xạ r = 26o. Bước sóng của ánh sáng trong môi trường trong suốt đó là:
 A. 750nm   B. 1100 nm   C. 375 nm   D. 570 nm
Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm. Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn quan sát là 0,7mm. Khi dịch màn ra xa hai khe thêm 40cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 là 0,84mm. Khoảng cách hai khe là
A. 2mm  B.1,2mm  C. 1,5mm  D. 1mm
Câu 39 : Quang phổ liên tục
A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.
D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
Câu 40: Chọn câu trả lời đúng. Giới hạn quang điện của Natri là 0,5m. Công thoát của Kẽm lớn hơn của Natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là
A. 0,7m  B. 0,36m   C. 0,9m   D. 0,63m.
Câu 41: Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng λ = 0,48μm và phát ra ánh có bước sóng λ’ = 0,64μm. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Biết hiệu suất của sự phát quang của dung dịch Fluorêxêin là 90%, số phôtôn của ánh sánh kích thích chiếu đến trong 1s là 2011.109  ( hạt ). Số phôtôn của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là
A. 1,356.1012 B. 2,4132.1012 C. 2,4108.1011 D. 1,356.1011
Câu 42: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
 A. Hạt và hạt có khối lượng bằng nhau.
 B. Hạt và hạt được phóng ra từ cùng một đồng vị phóng xạ.
 C. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ hạt và hạt bị lệch về hai phía khác nhau.
 D. Hạt và hạt được phóng ra có vận tốc bằng nhau(gần bằng vận tốc ánh sáng).
Câu 43: Cho chuỗi phóng xạ:. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 6 và 4.          B. 4 và 6.            C. 4 và 8.          D. 8 và 4.
Câu 44: Có ba hạt chuyển động với động năng bằng nhau là: prôton, đơtêri và hạt anpha, cùng bay vuông góc vào một từ trường đều và cùng chuyển động tròn đều trong từ trường đó. Gọi lần lượt là bán kính của quỹ đạo tròn của mỗi hạt. Lấy khối lượng hạt nhân đo bằng xấp xỉ bằng số khối. Ta có hệ thức
A.  B.  C.  D.
Câu 45: Một proton vận tốc bắn vào nhân Liti () đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng và cùng hợp với phương tới của proton một góc 600,  mX là khối lượng nghỉ của hạt X . Giá trị của là
A. . B. . C. . D. .
Câu 46: Khối lượng hạt nhân , và khối lượng nơtron lần lượt là 1,007825u; 25,986982u và 1,008665u; 1u=931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là:
A.    211,8 MeV  B. 2005,5 MeV  C. 8,15 MeV  D. 7,9 MeV
Câu 47: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia như lần đầu? Cho công thức gần đúng khi x-x  x
A.18,2phút  B. 48,2phút  C.28,2phút  D. 38,2phút
Câu 48: Do năng lượng của phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hiđrô thành hêli () trong lòng mặt trời nên mặt trời tỏa nhiệt, biết công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là W. Biết rằng lượng hêli tạo ra trong một ngày là 5,33.1016 kg. Năng lượng tỏa ra khi một hạt hêli được tạo thành là:
 A. 22,50 MeV  B. 26,245 MeV  C. 18,75 MeV  D. 13,6 MeV
Câu 49 : Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 0,025 m2, gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 20 vòng/s quanh một trục cố định trong một từ trường đều. Biết trục quay là trục đối xứng nằm trong mặt phẳng khung và vuông góc với phương của từ trường. Suất điện động hiệu dụng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng 222 V. Cảm ứng từ có độ lớn bằng
A. 0,50 T.    B. 0,60 T.    C. 0,45 T.    D. 0,40 T.
Câu 50: Ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng nhỏ nhất = 5A0 khi hiệu điện thế đặt vào hai cực của ống là U = 2KV. Để tăng “độ cứng” của tia Rơnghen, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực thay đổi một lượng là = 500V. Bước sóng nhỏ nhất của tia X lúc đó bằng
 A. 10 A0.  B. 4 A0.  C. 3 A0.  D. 5 A0.
 
---------- Hết ----------
 
Khi cần sự trợ giúp các em liên hệ trên Facebook hoặc theo số điện thoại in trên đề thi.
 
 
 
 
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 2 NĂM HỌC 2013 – 2014 (TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO)
 
1C
2D
3B
4B
5D
6D
7A
8B
9C
10A
11C
B
B
B
D
B
B
C
A
B
21D
A
B
C
B
B
D
D
B
A
31C
A
B
B
A
B
C
D
A
B
41B
B
A
C
A
C
C
B
A
B

 
1

 

Facebook: Luyện Thi Taiê                                              E-mail: mr.taie1987@gmail.com                    


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-01-07 08:36:12 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 69 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.36 M | File type: doc
lần xem

đề thi File đã phá pass, Vật lý 12. Taiª Mobile: 0965.147.898 hoặc 0919.226.318 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013-2014 LẦN 2 MÔN VẬT LÝ – KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian gia

https://tailieuhoctap.com/de-thi/file-da-pha-pass.ilmh0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan