Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2015-THPT Đoàn Thượng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015
MÔN THI: VẬT LÝ
Thời gian làm bài:90 phút
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Cho : c = 3.108m/s, g = 10m/s2, 
Câu 1: Mắc vào hai đầu cuộn dây thứ nhất của một máy biến áp lí tưởng vào một nguồn điện xoay chiều có điện áp  V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây thứ hai để hở là 110V. Nếu mắc hai đầu cuộn dây thứ hai vào nguồn điện trên thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây thứ nhất để hở là 440V. Giá trị của U là:
A. 110V B. 220V C. 120V D. 100V
Câu 2: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m = 100 g và lò xo khối lượng không đáng kể. Chọn gốc toạ độ ở VTCB, chiều dương hướng lên. Biết con lắc dao động theo phương trình x = 4sin(10t – π/6) cm. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường s = 5 cm (kể từ t = 0) là
A. 1,2 N B. 0,9 N C. 1,6 N D. 0,7 N
Câu 3: Một sóng dừng ổn định trên một sợi dây có hai đầu cố định. Khi tần số dao động của dây là f1=30Hz  thì trên dây có sóng dừng. Tăng tần số giao động lên giá trị gần nhất là f2 . Hiệu số f2−f1 không thể là :
A.  7,5Hz. B.  4Hz. C.  6Hz. D.  5Hz.
Câu 4: Trong thí nghiệm I–âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 2 đến vân sáng thứ 7 (ở cùng về một phía so với vân sáng trung tâm) là 5mm. Cho khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm; khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe là D = 2,5 m. Ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng :
A. 0,54. B. 0,40. C. 0,49. D. 0,60.
Câu 5: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình uA = uB = mm. Gọi O là trung điểm của AB, C là một điểm trên mặt nước thỏa mãn CA + CB = 13 và diện tích tam giác ABC bằng 240 cm2. Gọi D là trung điểm của OA, E là điểm trên đoạn CD và có độ lệch pha so với nguồn là  . Tổng khoảng cách từ E tới hai nguồn có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất là:
A. 22 cm và 75 cm. B. 22 cm và 50 cm. C. 25 cm và 75 cm. D. 25 cm và 50 cm.
Câu 6: Một mạch dao động, tụ điện có hiệu điện thế cực đại là 4,8V, điện dung C = 30nF, độ tự cảm L=25mH. Cường độ hiệu dụng trong mạch là:
A. 3,72mA. B. 4,28mA. C. 5,2mA. D. 6,34mA.
Câu 7: Một nguồn phát sóng ngang lan truyền trên mặt nước. Khoảng cách giữa 10 ngọn sóng liên tiếp là 36cm. Bước sóng lan truyền trên mặt nước là:
A. 5 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 2,5 cm .
Câu 8: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số là f = 2 Hz, khối lượng vật nặng m = 100 (g). Độ cứng của lò xo là:
A. k = 200 N/m B. k = 160 N/m C. k = 16 N/m D. k = 100 N/m
Câu 9: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V và tần số f không đổi. Điều chỉnh để R = R1 = 50Ω thì công suất tiêu thụ của mạch là P1 = 60W và góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện là (1. Điều chỉnh để R = R2 = 25Ω thì công suất tiêu thụ của mạch là P2 và góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện là (2 . Biết cos2(1 + cos2(2
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-03-17 21:08:00 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 443 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.37 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý lần 1 năm 2015-THPT Đoàn Thượng, Vật lý 12. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2015 MÔN THI: VẬT LÝThời gian làm bài:90 phút(50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132(Thí sinh không được sử dụng tài li

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-vat-ly-lan-1-nam-2015-thpt-doan-thuong.g1e7zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác