Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Vật Lý

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

Ngày thi: 21/06/2015
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3
NĂM HỌC 2014-2015
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 628


Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................

Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s; số Avôgađrô NA = 6,02.1023mol-1.

Câu 1: Trong thí nghiệm Yâng có khoảng cách giữa hai khe Yâng là a=0,5mm, khoảng cách từ hai kheYâng đến màn quan sát là D= 1m, sử dụng đồng thời bức xạ màu lục có bước sóng λ1 = 0,5 µm và bức xạ màu đỏ có bước sóng λ2 = 0,7 µm thì thấy trên màn quan sát có các vân sáng màu vàng xen kẽ với các vạch tối và trong khoảng giữa 3 vạch tối liên tiếp có
A. 24 vân sáng trong đó có 2 vân màu vàng B. 20 vân sáng trong đó có 2 vân màu vàng
C. 22 vân sáng trong đó có 2 vân màu vàng D. 18 vân sáng trong đó có 2 vân màu vàng
Câu 2: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục tọa độ Ox, Oy vuông góc với nhau. Vị trí cân bằng của hai dao động trùng nhau và trùng với O, phương trình dao động của hai chất điểm là cm, cm. Tỷ số khoảng cách cực đại và khoảng cách cực tiểu của hai chất điểm trong quá trình dao động gần đúng với giá trị nào nhất trong các giá trị sau
A. 1,3 B. 2,5 C. 1,2 D. 3,7
Câu 3: Cho hai nguồn sóng kết hợp tại hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau một khoảng 12 cm, phát ra hai sóng cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f= 30Hz. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B lần lượt những khoảng d1= 4,2cm và d2= 9cm dao động với biên độ cực đại. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v= 48cm/s. Giữ nguyên tần số sóng và vị trí S1, M rồi dịch chuyển S2 trên đường nối S1S2 từ vị trí ban đầu ra xa S1 một khoảng ít nhất để phần tử tại M đứng yên không dao động. Khoảng dịch chuyển của S2 gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau
A. 0,8cm B. 0,5cm C. 1cm D. 0,2cm
Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa mà tỷ số giữa lực căng dây cực đại và lực căng dây cực tiểu trong quá trình dao động là 1,025 thì biên độ góc của dao động gần giá trị nào sau đây nhất
A. 60 B. 90 C. 70 D. 80
Câu 5: Vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam được phóng vào lúc 5h30` (giờ Hà Nội) ngày 16/5/2012 tại bãi phóng Kourou ở Guyana bằng tên lửa Ariane5 ECA, vùng phủ sóng cơ bản bao gồm: Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một số quốc gia lân cận. Với khả năng truyền dẫn: tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc khoảng 150 kênh truyền hình. Vậy việc kết nối thông tin giữa mặt đất và vệ tinh VINASAT-2 được thông qua bằng loại sóng điện từ nào:
A. Sóng dài B. Sóng cực ngắn C. Sóng ngắn D. Sóng trung
Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều một pha, roto là một nam châm điện có hai cặp cực quay với tốc độ n vòng /giây. Một mạch RLC nối vào hai cực của máy phát tạo thành mạch kín. Khi roto quay với tốc độ n1= 15 vòng /giây thì dung kháng của tụ bằng điện trở. Còn khi roto quay với tốc độ n2= 20 vòng /giây thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại. Để cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ
A. 60 vòng /giây B. 17,2 vòng /giây C. 25 vòng /giây D. 12 vòng /giây
Câu 7: Cho mạch điện xoay chiều gồm hai hộp kín X và Y mà mỗi hộp chứa hai trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được.
Khi f1 = 40Hz thì ,  và 
Khi f2 = 60Hz thì ,  và 
Chọn phát biểu đúng
A.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-06-21 16:45:22 | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 156 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.51 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi thử THPT Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Vật Lý, Vật lý 12. SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNGNgày thi: 21/06/2015ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3NĂM HỌC 2014-2015Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 628Họ, tên thí sinh:........

https://tailieuhoctap.com/dethivatly12/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-3-nam-2015-mon-vat-ly.miwa0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan