ĐỀ THI HỌC KÌ LỚP 11-2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
Lớp ôn thi THPT QUỐC GIA NĂM 2017  
LUYỆN THI THPT QUỐC GIA  
TUANLIDAKLAK  
Gv: Nguyễn Đình Tuân  
ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I NĂM HỊC 2017-2018  
Môn thi: VẬT LÍ  
ĐỀ THI CHÍNH THỨC  
SỐ 1-T12  
(
Đề thi có 4 trang )  
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề  
Họ và tên thí sinh:....................................................Lớp..........................Trường...........................  
Câu 1: Hiện tượng cực dương tan xảy ra khi điện phân dung dịch:  
A. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại  
C. muối kim loại có anốt làm bằng kim loại đó  
B. axit có anốt làm bằng kim loại đó  
D. muối, axit, bazơ có anốt làm bằng kim loại  
Câu 2: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron  
chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là  
1
8
-18  
20  
-20  
A. 10 electron. B. 10 electron.  
C. 10 electron.  
D. 10 electron.  
m.F.n m.n  
D. t   
A.I.F  
Câu 3: Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?  
A
A. m  F I.t  
B. m = D.V  
C. I   
n
t.A  
Câu 4: Pin nhiệt điện gồm:  
A. hai dây kim loại hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.  
B. hai dây kim loại khác nhau hàn với nhau, có một đầu được nung nóng.  
C. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu được nung nóng.  
D. hai dây kim loại khác nhau hàn hai đầu với nhau, có một đầu mối hàn được nung nóng.  
Câu 5: Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là sự va chạm của:  
A. Các electron tự do với chỗ mất trật tự của ion dương nút mạng  
B. Các electron tự do với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn  
C. Các ion dương nút mạng với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn "phi" vào nhau.  
D. Ở dưới quê mới lên, em ở dưới quê mới lên nhìn e nó bay em tưởng "đàn hươu" nó phi.  
Câu 6: Đường đặc trưng vôn – ampe của chất khí có dạng:  
I
I
bh  
I
I
I
I
bh  
O
O
O
U
O
U
U
U
Ub  
Uc  
A
B
C
D
Câu 7: Suất nhiệt điện động phụ thuộc vào:  
A. Nhiệt độ mối hàn  
B. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn  
C. Độ chênh lệch nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại  
D. Nhiệt độ mối hàn và bản chất hai kim loại  
Câu 8:Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R =R .  
3
4
R4  
Nếu nối hai đầu AB với hiệu điện thế 120V thì dòng điện qua R là  
A
B
2
C
2
A và U =30V.  
CD  
Nếu nối hai đầu CD với hiệu điện thế 120V thì U =20V. Tìm giá trị  
của các điện trở.  
R1  
AB  
R2  
R4  
A. R =6, R =15; R = R =30  
1
2
3
4
D
B. R =15, R =6; R = R =30  
1
2
3
4
C. R =6, R =30; R = R =15  
1
2
3
4
D. R =6, R =15; R = R =90  
1
2
3
4
Câu 9: Các hiện tượng: tia lửa điện, sét, hồ quang điện, hiện tượng nào là quá trình phóng điện tự lực:  
A. tia lửa điện B. sét C. hồ quang điện D. cả 3 đều đúng  
Câu 10: Hai điện tích điểm q = +3 (C) và q = -3 (C),đặt trong dầu ( = 2) cách nhau một khoảng r = 3  

1
2
(
cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:  
A. lực hút với độ lớn F = 45 (N).  
C. lực hút với độ lớn F = 90 (N).  
B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).  
D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).  
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?  
A. Tại một điểm trong điện trường ta chỉ vẽ được một đường sức điện đi qua  
Địa chỉ: 79A Nơ Trang Gưh-Tp BMT  
- 1 -  
Tel: 0 948.948.779  
Lớp ôn thi THPT QUỐC GIA NĂM 2017  
Gv: Nguyễn Đình Tuân  
B. Các đường sức điện của hệ điện tích là đường cong không kín  
C. Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau  
D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.  
Câu 12: Trong một mạch điện kín, nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở trong r, mạch ngoài có điện trở  
R, U là hiệu điện thế mạch ngoài. Khi đó không thể tính công A của nguồn sản ra trong thời gian t  
ng  
theo công thức nào?  
2
2
2
A.A =ξIt  
B. A =I (R+r)t .  
C. A =UIt+I rt  
D. A =ξI t  
ng  
ng  
ng  
ng  
Câu 13: Ba điện tích điểm bằng nhau q > 0 đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều ABC. Điện trường tổng  
hợp triệt tiêu tại:  
A. một đỉnh của tam giác  
B. tâm của tam giác  
C. trung điểm một cạnh của tam giác  
Câu 14: Tia catốt là chùm:  
D. không thề triệt tiêu  
A. electron phát ra từ anot bị nung nóng  
C. ion dương phát ra từ catot bị nung nóng  
B. electron phát ra từ catot bị nung nóng  
D. ion âm phát ra từ anot bị nung nóng  
Câu 15: Giả thiết rằng một tia sét có điện tích q = 25C được phóng từ đám mây dông xuống mặt đất, khi đó  
8
hiệu điện thế giữa đám mây và mặt đất U = 1,4.10 V. Tính năng lượng của tia sét đó:  
8
8
8
8
D. 65.10 J  
A. 35.10 J  
B. 45.10 J  
C. 55.10 J  
Câu 16: Cho hai quả cầu kim loại bán kính bằng nhau, tích điện cùng dấu tiếp xúc với nhau. Các điện tích  
phân bố như thế nào trên hai quả cầu đó nếu một trong hai quả cầu là rỗng;  
A. quả cầu đặc phân bố đều trong cả thể tích, quả cầu rỗng chỉ ở mặt ngoài  
B. quả cầu đặc và quả cầu rỗng phân bố đều trong cả thể tích  
C. quả cầu đặc và quả cầu rỗng chỉ phân bố ở mặt ngoài  
D. quả cầu đặc phân bố ở mặt ngoài, quả cầu rỗng phân bố đều trong thể tích  
Câu 17: Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường giữa hai điểm có hiệu điện thế  
UMN= 100V. Công mà lực điện sinh ra sẽ là:  
-19  
-17  
-17  
-19  
D.-1,6.10 J  
A.1,6.10 J.  
B. -1,6.10 J  
C. 1,6.10 J  
Câu 18: Tụ điện là  
A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.  
B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.  
C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.  
D. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.  
Câu 19: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q, tại một điểm trong chân không,  
cách điện tích Q một khoảng r là:  
Q
Q
Q

Q
9
9
9
9
D. E  9.10  
A. E  9.10  
B. E  9.10  
C. E  9.10  
2
2Câu 20:Một hạt bụi khối lượng 1g mang điện tích - 1μC nằm yên cân bằng trong điện trường giữa hai bản  
kim loại phẳng nằm ngang tích điện trái dấu có độ lớn bằng nhau. Khoảng cách giữa hai bản là 2cm,  
2
lấy g = 10m/s . Tính hiệu điện thế giữa hai bản kim loại phẳng trên:  
A. 20V  
B. 200V  
C. 2000V  
D. 20 000V  
Câu 21: Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức  
xác định mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện là:  
2
2
2
E  

8
E
E  
9.10 .d  
E  
9.10 .8  
A. w =  
B. w =  
C. w =  
D. w =  
9.10 .8  
9
9
9

E, r  
Câu 22: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết nguồn có e=24V và r=1, tụ  
điện có điện dung C=4F; đèn Đ loại 6V-6W, các điện trở R =6,  
1
Đ
C
R =4; bình điện phân chứa dung dịch CuSO và catot làm bằng  
2
4
A
B
Cu, có điện trở R =2. Đương lượng gam của Cu là 32. Khi đó, điện  
p
R1  
R2  
Rp  
tích của tụ q= a(mC). Khối lượng Cu bám vào catot sau thời gian a  
(
phút) là.  
A. 4,46g  
Câu 23: Hình vuông ABCD cạnh 5 2 cm. Tại 2 đỉnh A và B đặt 2 điện tích điểm q  q  5.10 C thì  
B.4,38g  
C.1,28g  
D.3,28g  
8  
A
B
cường độ điện trường tại tâm O của hình vuông có hướng:  
5
5
A. theo chiều AD và có độ lớn E = 1,8. 10 V/m. B. theo chiều AD và có độ lớn E = 2,5. 10 V/m.  
5
5
C.theo chiều DA và có độ lớn E = 1,8. 10 V/m. D. theo chiều DA và có độ lớn E = 2,5. 10 V/m.  
Địa chỉ: 79A Nơ Trang Gưh-Tp BMT - 2 - Tel: 0 948.948.779  
Lớp ôn thi THPT QUỐC GIA NĂM 2017  
Câu 24: Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện 65µV/K đặt trong không khí ở 20 C, còn mối  
Gv: Nguyễn Đình Tuân  
0
0
kia được nung nóng đến nhiệt độ 232 C. Suất nhiệt điện của cặp này là:  
A. 13,9mV  
B. 13,85mV  
C. 13,87mV  
D. 13,78mV  
Câu 25: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2cm. Lực đẩy giữa  
1
-4  
chúng là F = 1,6.10 N . độ lớn của các điện tích là.  
1
-
8
-9  
-18  
-9  
D. 8/3.10 C  
A. 2,67.10 C  
B. 7,11.10 C  
C. 7,11.10 C  
Câu 26: Hai điện tích dương q đặt tại A và B, AB = a. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M  
trên đường trung trực của đoạn thẳng AB cách trung điểm O của AB một đoạn OM = a  
3
/6:  
q
A. E = k  
, hướng theo trung trực của AB đi xa AB  
2
a
2
q
B. E = k , hướng theo trung trực của AB đi vào AB  
2
a
3
q
C. E = k  
D. E = k  
, hướng theo trung trực của AB đi xa AB  
, hướng song song với AB  
2
a
3
q
2
a
Câu 27: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R.  
Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất thì điện trở R phải có giá trị  
A. R = 1 (Ω).  
B. R = 2 (Ω).  
C. R = 3 (Ω).  
D. R = 4 (Ω).  
-5  
Câu 28: Một quả cầu kim loại nhỏ có khối lượng 1g được tích điện q = 10 C treo vào đầu một sợi dây  
mảnh và đặt trong điện trường đều E. Khi quả cầu đứng cân bằng thì dây treo hợp với phương thẳng  
0
2
đứng một góc 60 , lấy g = 10m/s . Tìm E:  
A. 1730V/m B. 1520V/m  
Câu 29: Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R = 3 (Ω) đến R = 10,5 (Ω) thì  
C. 1341V/m  
D. 1124V/m  
1
2
hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:  
A. r = 7,5 (Ω). B. r = 6,75 (Ω). C. r = 10,5 (Ω). D. r = 7 (Ω).  
Câu 30: Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO có  
4
các điện cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một  
3
khoảng thời gian nếu lớp bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m = 41,04g thì khối lượng đồng bám  
2
vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu. Biết A = 64, n = 2, A = 108, nAg = 1.  
Cu  
Cu  
Ag  
A. 12,16g  
B. 6,08g  
C. 24, 32g  
D. 18,24g  
Câu 31 :Một tụ điện có điện dung 500 (pF) được mắc vào hiệu điện thế 100 (V). Điện tích của tụ điện là:  
4
4
-2  
-4  
D. q = 5.10 (C).  
A. q = 5.10 (μC).  
B. q = 5.10 (nC).  
C. q = 5.10 (μC).  
Câu 32: Người ta bố trí các điện cực của một bình điện phân đựng dung dịch CuSO , như hình vẽ, với các  
4
điện cực đều bằng đồng với diện tích đều bằng S, khoảng cách từ chúng đến  
Anot lần lượt là l , l và l . Sau thời gian t, khối lượng đồng bám vào các điện  
1
2
3
3
2
cực 1, 2 và 3 lần lượt là m , m , m . Nếu l = l +0,5 l , m =4g và m =5g thì  
1
1
2
3
1
2
3
2
3
m gần với giá trị nào nhất sau đây?  
1
U
A. 3,27g  
B.2,86g  
C.2,78g  
D.2,65g  
Câu 33: Một ấm điện có hai dây dẫn R và R để đun nước. Nếu dùng dây R thì nước trong ấm sẽ sôi sau  
1
2
1
thời gian t = 10 (phút). Còn nếu dùng dây R thì nước sẽ sôi sau thời gian t = 40 (phút). Nếu dùng cả  
1
2
2
hai dây mắc nối tiếp thì nước sẽ sôi sau thời gian là:  
A. t = 8 (phút). B. t = 25 (phút).  
Câu 34. Hai quả cầu kim loại giống nhau mang điện tích q và q với q1  q2 , đưa chúng lại gần thì chúng  
C. t = 30 (phút).  
D. t = 50 (phút).  
1
2
hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra thì mỗi quả cầu sẽ mang điện tích  
A. q = 2q1 B. q = 0 C. q= q1 D. q = 0,5q1  
Câu 35: Hai điện tích đặt trong không khí tại M và N. Tại I nằm trên đường trung trực của MN cách MN  
một đoạn IH có véctơ cường độ điện trường tổng hợp EI nằm theo đường trung trực IH và hướng lại  
gần MN thì hai điện tích đó có đặc điểm:  
A. q > 0; q > 0; q = q  
B. q > 0; q  0; |q | = |q |  
1 2 1 2  
1
2
1
2
C. q  0; q  0; q = q  
D. q  0; q >0; |q | = |q |  
1
2
1
2
1
2
1
2
Địa chỉ: 79A Nơ Trang Gưh-Tp BMT  
- 3 -  
Tel: 0 948.948.779  
Lớp ôn thi THPT QUỐC GIA NĂM 2017  
Gv: Nguyễn Đình Tuân  
Câu 36: Có 40 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động 6V, điện trở trong 1. Dùng điện trở mạch  
ngoài có giá trị 2,5 thì phải chọn cách mắc nào để công suất mạch ngoài lớn nhất?  
A. n = 5; m = 8  
B. n = 4; m = 10  
C. n = 10; m = 4  
D. n = 8; m =5  
Câu 37: Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở R thì hiệu suất của nguồn điện có điện  
N
trở r được tính bởi biểu thức:  
RN  

A. H =  
.100%  
B. H =  
.100%  

RN  
RN  
R  r  
RN  
N
C. H =  
.100% D. H =  
.100%  
B
R  r  
A
N
R4  
R3  
Câu 38. Cho mạch điện như hình vẽ. UAB =9V, điện trở R =3; R = R = R =4.  
1
2
3
4
R1  
R =0. Số chỉ của Ampe kế là.  
A
A. I = 3 A  
B. I = 3,75 A C. I = 4,5 A  
D. I = 0,75 A  
A
R2  
Câu 39:Hai bình điện phân:( CuSO / Cu và AgNO /Ag) mắc nối tiếp, trong một  
4
3
mạch điện có cường độ 1A. Sau thời gian điện phân t, khối lượng catot của bình 1 và  
bình 2 tăng lên lần lượt là m và m . Biết m -m =1,52g, khối lượng mol của đồng và bạc là 64 và 108,  
1
2
2
1
hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1. Tính t  
A. 32 phút 40s B.1930 phút  
C.32 phút 10s  
D.8720 phút  
Câu 40:Người ta dùng 36 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có e=1,5V và r=0,9 để cung cấp điện cho  
một bình điện phân đựng dung dịch ZnSO với cực dương bằng kẽm, có điện trở R=3,6. Biết đượng  
4
lượng gam của kẽm là 32,5. Bộ nguồn mắc thành n dãy song song trên mỗi dãy có m nguồn nối tiếp  
thì khối lượng kẽm bám vào trong catot trong thời gian 1 giờ 20 giây là lớn nhất và bằng.  
A. 3,25g  
B.4,25g  
C.5,32g  
D.2,15g  
----------Hết-------  
Địa chỉ: 79A Nơ Trang Gưh-Tp BMT  
- 4 -  
Tel: 0 948.948.779  Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 12:12:05 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 60 | Lần xem: | Page: 4 | FileSize: 0.39 M | File type: pdf
lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ LỚP 11-2017, Vật lý 11. <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> Lớp ôn thi THPT QUỐC GIA NĂM 2017 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA TUANLIDAKLAK Gv: Nguyễn Đình Tuân ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ I NĂM HỊC 2017-2018 Môn thi: VẬT LÍ ĐỀ THI CHÍN

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ki-lop-11-2017.5wtx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác