Hướng dẫn chấm thi HKI lớp 10(0809)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Hướng dẫn chấm thi lớp 10 năm 2008-2009

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ I NĂM 2008 -2009
TRƯỜNG THPT THUẬN AN
LỚP 10
TT
Nội dung
Điểm
Phần chung cho thí sinh
Câu 1
Phát biểu định nghĩa
0,25điểm
Viết công thức  v = v0 + at
0,25điểm
Viết công thức: v2 – v2 = 2as
0,25điểm
Giải thích các đại lượng trong hai công thức trên
0,25điểm
 
 
Câu 2
Định nghĩa chu kì
0,25điểm
Công thức chu kì và đơn vị
0,25điểm
Định nghĩa tần số
0,25điểm
Công thức tần số và đơn vị
0,25điểm
 
 
Câu 3
Phát biểu nội dung của định luật
0,25điểm
Viết được biểu thức
0,25điểm
Viết được : F = ma
0,25điểm
Tính được: F = 50.0,5 = 25N
0,25điểm
 
 
Câu 4
Công thức h=1/2gt2
0,25điểm
Suy ra t==3s
0,25điểm
vận tốc v = gt
0,25điểm
v =30m/s
0,25điểm
 
 
Câu 5
Viết được phương trình của người thứ nhât:  x1 = 40t               
0,25điểm
Viết được phương trình của người thứ hai:   x2  = 100 – 60t
0,25điểm
Viết được: x1 = x2     
0,25điểm
Tính được: x1 = x2 = 40.1 = 40(km).                     
0,25điểm
 
 
 
 
 
Câu 6
 
 
 
Độ biến dạng của lò xo:
0,25điểm
Vật m đứng cân bằng do đó:

0,25điểm
Chiếu (1) lên Ox như hình vẽ ta có:

0,25điểm
độ cứng của lò xo:

 
0,25điểm
1
 


Hướng dẫn chấm thi lớp 10 năm 2008-2009

Phần dành riêng cho thí sinh chương trình chuẩn
Câu 7
Định nghĩa momen lực
0,25điểm
Biểu thức: M=F.d
0,25điểm
Giải thích các đại luợng và đơn vị
0,25điểm
Quy tắc momen lực:
0,25điểm
 
 
Câu 8
Tính được: P = P1 + P2 = 300 + 200 = 500N  
0,25điểm
Viết được:                        
0,25điểm
Viết được: d = d1 + d2 = 1(m)  d1 = 0,4m         
0,25điểm
Tính đúng : d2 = 0,6m 
0,25điểm
 
 
Câu 9
 
 
 
Thể tích của mổi quả cầu:
0,25điểm
Khối lượng của mỗi quả cầu:

0,25điểm
Lực hấp dẫn giữa hai quả cầu:
= =
0,25điểm
Vậy lực hấp dẫn là:
Fhd= N
0,25điểm
 
 
Câu 10
 
 
Áp dụng định luật II Newtơn ta có:
(1).
0,25điểm
Chiếu (1) lên phương chuyển động ta có:
thay vào(2)

0,25điểm
Gia tốc của vật là:
a=
0,25điểm
=
 
 
0,25điểm
Phần dành riêng cho học sinh ban KHTN
1
 


Hướng dẫn chấm thi lớp 10 năm 2008-2009

 
Câu 11
lực ma sát trượt F=N=mg
0,25điểm
Gia tốc của xe a= -F/m= -g= -0,2.9,8= -1,96m/s2
0,25điểm
Thời gian chuyển động: t=-v0/a=5,1s
0,25điểm
Quãng đường xe đi được trong giay thứ 3:
∆s3= s3-s2=½ a t3 2-½ a t2 2=8,82 -3,92 =4,9m
0,25điểm
 
Câu 12
Thể tích của mổi quả cầu:
0,25điểm
Khối lượng của mỗi quả cầu:

0,25điểm
Lực hấp dẫn giữa hai quả cầu:
= =
0,25điểm
Vậy lực hấp dẫn là:
Fhd= N
0,25điểm
 
Câu 13
Phân tích lực, viết biểu thức định luật II Newton
0,25điểm
Rút ra a =g(sin-cos)
0,25điểm
Kết quả a=2,5m/s2
0,25điểm
Vận tốc ở chân dốc v = 6,32m/s
0,25điểm
 
Câu 14
Điều kiện để vật văng ra khỏi bàn: Fqt>FM
0,25điểm
Fqt = m2 r = m(2f)2 ; FM = N = mg
0,25điểm
Suy ra f >
0,25điểm
Thay số f > 0,5 vòng/s
0,25điểm
 
Thí sinh thiếu đơn vị ở đâu thì trừ 0,25điểm ở đó.
 
1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-12-30 18:50:07 | Thể loại: Vật lý 10 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
lần xem

đề thi Hướng dẫn chấm thi HKI lớp 10(0809), Vật lý 10. Hướng dẫn chấm thi lớp 10 năm 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ I NĂM 2008 -2009 TRƯỜNG THPT THUẬN AN LỚP 10 TT Nội dung Điểm Phần chung cho thí sinh Câu 1 Phát biểu định nghĩa 0,25điểm Viết công th

https://tailieuhoctap.com/dethivatly10/huong-dan-cham-thi-hki-lop-10-0809.sbzwtq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan