Trường điện từ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

ĐỀ THI  LÝ THUYẾT TRƯỜNG
Thời gian: 90 phút
ĐỀ 1:
 
Câu 1: (2 điểm)
Một bong bóng xà phòng có bán kính Ro được nạp một điện tích q một cách chậm chạp. Vì sự đẩy lẫn nhau của các điện tích ở trên mặt, bán kính hơi tăng đến R. Áp suất không khí bên trong bong bóng giảm do sự tăng thể tích, đến , trong đó p là áp suất khí quyển, Vo là thể tích ban đầu và V là thể tích cuối cùng. Chứng minh công thức:

Câu 2: (2 điểm)
Cho khối mặt như hình vẽ.
Điện trường E qua mặt  . (
Tính tổng dòng điện chảy ra khỏi mặt khối hình. Biết độ dẫn điện của mặt là 5,80.107 (S/m)

Câu 3: (2 điểm)
Một dây dài uốn thành hình vẽ sao cho sợi dây không chạm vào chính nó tại điểm P. Bán kính đường tròn là R. Cho rằng phần uốn tròn sợi dây quay mà không xoắn quanh đường kính đã vẽ, chơ tới khi mặt phẳng của cuộn vòng tròn vuông góc với đoạn dây thẳng. Momen lưỡng cực của phần cuộn tròn cùng chiều với dòng điện trên đoạn dây thẳng. Hãy xác định từ trường tại C trong trường hợp này.

Câu 4: (2 điểm)
Xét sơ đồ thí nghiệm như trên hình. C là một sợi dây dẫn thẳng có dòng điện I1 chạy qua, AB là một thanh kim loại có khối lượng m, có chiều dài l. Thanh AB được treo vào hai lò xo giống nhau, có độ cứng k. Dòng điện có cường độ I2 chạy qua thanh AB.
a. Tìm chiều của I2 để cho lực tương tác giữa dây Cvà thanh AB là lực hút.
b. Xác định vị trí cân bằng của hệ.

Câu 5: (1 điểm)
Trong một vùng có điện trường
Phân cực sóng trên là phân cực trái hay phân cực phải? Tại sao? Nếu Es ở không gian 4 chiều thì xét trong vùng hệ Oxyz, phân cực sóng như thế nào?
 
Lưu ý:
Được phép mang tài liệu vào phòng thi
Không được sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn và sao lưu ảnh ra bên ngoài
                       


Đóng khung kết quả và đưa về số thập phân theo quy tắc làm tròn số, Trình bày 1 điểm
                       


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-12-27 10:13:20 | Thể loại: Vật lý | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: docx
lần xem

đề thi Trường điện từ, Vật lý. ĐỀ THI LÝ THUYẾT TRƯỜNG Thời gian: 90 phút ĐỀ 1: Câu 1: (2 điểm) Một bong bóng xà phòng có bán kính Ro được nạp một điện tích q một cách chậm chạp. Vì sự đẩy lẫn nhau của các điện tích ở trên mặt, bán

https://tailieuhoctap.com/dethivatly/truong-dien-tu.qbw30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác