môt số chú ý khi giải toán hóa vô cơ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
Một số phương pháp giải toán hóa
Tác giả: thanhtam12a1 đưa lên lúc: 13:54:22 Ngày 14-01-2008
Phương pháp đại số+ Viết phương trình Phản ứng.+ Đặt ẩn số cho các đại lượng cần tìm sao cho đơn giản.+ Tính theo PTPU và đề bài cho để lập các PT toán học.+ Giải các PT hay hệ PT này và biện luận kết quả nếu cần.Nhận xét: Đây là một cách không hay nhưng lại được áp dụng nhiều do thói quen, cần hạn chế làm theo cách này vì:- Một số bài có hệ PT rất phức tạp, không giải được về mặt toán học ( số PT ít hơn ẩn ), rất khó để biện luận để tìm ra đại lượng cần tìm.- Tính chất toán học của bài toán đã lấn át tính chất hóa học, làm tính chất hóa học bị lu mờ --> không có tác dụng khắc sâu kiến thức hóa học, làm giảm tác dụng của bài tập.Ví dụ: Để m gam bột Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 12 gam hỗn hợp Agồm Fe và các oxit Fe. Cho hỗn hợp tan hoàn toàn trong HNO3 thu được 2,24 l NO duy nhất. Tính m.                            Giải1. Phương pháp đại số:     Fe + 4HNO3 ---> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O          (I)     3FeO + 10HNO3 ---> 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O     3Fe3O4 + 28HNO3 ---> 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O     Fe2O3 + 6HNO3 ---> 2Fe(NO3)3 + 3H2OĐặt số mol Fe,FeO,Fe3O4,Fe2O3 lần lượt là a,b,c,d. Ta có các PT sau:  mA = 56a + 72b + 232c + 160d = 12   (1)  nFe = a + b + 3c + 2d = m/56   (2)   nO trong oxit = b + 4c + 3d = (12-m)/16   (3)  nNO = a + b/3 + c/3 = 0,1    (4)Có 4 phương trình 5 ẩn số nên phải biện luận, đề không yêu cầu tính a,b,c,d nên ta tính vế trái của 2 hoạc 3 --> m. Để làm điều đó ta có thể tổ hợp 1,4 để được vế trái của 2 hoạc khử a của 1,4 để thu được vế trái của 3Kết quả: m = 10,08 g2. Phương pháp bảo toàn khối lượng:nFe(NO3)3 = nFe = m/56nHNO3 = nNO + 3nFe = 0,1 + 3m/56nH2O = 1/2 nHNO3 Thay các giá trị vào PT:mA + mHNO3 = mFe(NO3)3 + mNO + mH2O---> m = 10,08 g3. Phương pháp bảo toàn e: ne Fe nhường = ne do O2 thu + ne do N5+ thu  3m/56 = (12-m).4/32 + 0,1.3---> m = 10,08 g4. Suy biến của PP bảo toàn e:Giả sử hỗn hợp chỉ gồm có Fe và Fe2O3PU:  4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3---> nFe = 4/3nO2 = 4/3 . (12-m)/32Số mol Fe trong A: = m/56 -  4/3 . (12-m)/32Theo  (I) --> nFe = nNO ---> m/56 -  4/3 . (12-m)/32 = 0,1---> m = 10,08Ta có thể qui hỗn hợp A gồm có Fe và một trong số các oxit kia của Fe nhưng phức tạp hơn do các oxit này phản ứng với HNO3 có tạo NO.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-08-31 19:54:11 | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 117 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi môt số chú ý khi giải toán hóa vô cơ, Tư liệu tham khảo. Một số phương pháp giải toán hóa Tác giả: thanhtam12a1 đưa lên lúc: 13:54:22 Ngày 14-01-2008 Phương pháp đại số+ Viết phương trình Phản ứng.+ Đặt ẩn số cho các đại lượng cần tìm sao cho đơn giản.+ Tín

https://tailieuhoctap.com/dethitulieuthamkhao/mot-so-chu-y-khi-giai-toan-hoa-vo-co.pk0ruq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác