Kiểm tra Toán 8 học kỳ II

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHONG GD HƯƠNG TRÀ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC  2006-2007   
TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG MÔN: TOÁN 8 
HỌ & T ÊN:              Thời gian làm bài: 90 phút      
LỚP 8.....             
 
 
PHẦN I: (3 điểm) - Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng, chính xác nhất:
 
Câu 1: Nghiệm của phương trình  ( x+2 )( x+3 ) = 0 là:
 A. x = 3  B. x = -2  C. x = -2; x = -3   D. x = -2; x = -4; 
 
Câu 2: Phương trình: có tập hợp nghiệm là: 
 A.  S = {4 ; 5} B.  S = {-4 ; 5} C.  S = {4 ; -5}  D.  S = {-4 ; -5}
Câu 3: Cho phương trình:
 . Điều kiện xác định của phương trình là:
 A. x1  B. x-1                  C. x0   D. x1 và x-1
Câu 4: Tập hợp nghiệm của bất phương trình  là:
 A. S =  x>}  B. S = x>} C. S = x>}   D. S = x>}
Câu 5: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF theo tỉ số đồng dạng k = . Chu vi tam giác ABC là 12cm, thì chu vi tam giác DEF là:             
 A. 7,2cm  B. 3cm  C. 20cm  D.
Câu 6: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và diện tích xung quanh lần lượt là 7cm ; 4cm và 110cm2 . Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:
 A. 4cm  B. 10cm  C. 2,5cm  D. 5cm
 
PHẦN II: (7điểm)
Bài 1:  (3 điểm)
 a) Giải phương trình: .
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

 b)Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Bài 2: (2điểm)
 Một ô tô đi từ A đến B. Cùng một lúc ô tô thứ hai đi từ B đến A với vận tốc bằng vận tốc của ô tô thứ nhất. Sau 5 giờ chúng gặp nhau. Hỏi mỗi ô tô đi cả quãng đường AB trong thời gian bao lâu?
Giải:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Bài3: (2 điểm)
 Cho hình thang ABCD (BC//AD) với gócABC bằng góc ACD. Tính độ dài đường chéo AC, biết rằng hai đáy BC và AD có độ dài lần lượt là 12cm và 27cm.
Giải:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

PHÒNG GD HƯƠNG TRÀ ĐÁP ÁN + BI ỂU ĐI ỂM KỲ II NĂM HỌC  2006-2007   
TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG   MÔN: TOÁN 8               
       Thời gian làm bài: 90 phút      
 
PH ẦN I: (3 điểm)
 
Câu
1
2
3
4
5
6
Đúng
C
A
D
A
C
D
Điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

 
PHẦN II: (7điểm)
Câu 1: (3điểm)
a)  *ĐKXĐ: x-1 ; x2
 *Qui đồng, khử mẫu, rút gọn: x = 3
 *Giá trị x = 3 thoả mãn ĐKXĐ. Vậy S = {3}
b) *Tính được x >
 *Vậy S = x>}
 *
 
Bài 2:
 *Gọi vận tốc ô tô 1 và ô tô 2 lần lượt là: x (km/h); (km/h) ; (x > 0)
 *Quãng đường ô tô 1 và ô tô 2 trong 5h là 5x và 5.
 *Tổng quãng đường 2 xe đi trong 5h bằng quãng đường AB là: 5x + =  
 *Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là: giờ 20 phút.
 *Thời gian ô tô thứ hai đi từ B đến A là:  giờ 30 phút.
 
 

Bài3: (2 điểm)
 
 
 
 
 
 
 
 *Vẽ hình đúng, rõ, đẹp:
 *Chứng minh ABC ~ DCA :
 *AC2 = 12.27 = 324 = 182 AC = 18 (cm) 
 *Vậy độ dài đường chéo AC là 18 cm.
        

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-02-17 15:16:32 | Thể loại: Tư liêu khác | Lần tải: 3454 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra Toán 8 học kỳ II, Tư liêu khác. PHONG GD HƯƠNG TRÀ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2006-2007 TRƯỜNG THCS HƯƠNG PHONG MÔN: TOÁN 8 HỌ & T ÊN: Thời gian làm bài: 90 phút LỚP 8..... PHẦN I: (3 điểm) - Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng

https://tailieuhoctap.com/dethitulieukhac/kiem-tra-toan-8-hoc-ky-ii.kh42uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác