Tuyển sinh lớp 10 chuyên toán Thái Bình 09-10 Vòng 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

website: nguyenthethanh78.violet.vn

SỞ GD–ĐT THÁI BÌNH
 
 
 
 
 

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH
Năm học : 2009-2010
 
Môn thi:  TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm : 01 trang
Bài 1. ( 2.5 điểm) Cho
Rút gọn A.
Tìm các giá trị của x để
Bài 2. ( 2,0 điểm) Cho parabol (P): và đường thẳng (d):   (m là tham số).
Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.
Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt có hoành độ là sao cho:
                                      .
Bài 3. (1.5 điểm) Giải hệ phương trình sau :
    
Bài 4. (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R (AB
       Đường tròn tâm I đường kính OA cắt AB, AC lần lượt tại M và N (M,N không trùng với A).
      Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BC.
Chứng minh rằng M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC.
Chứng minh rằng .
Kẻ dây cung AE của đường tròn tâm I đường kính OA song song với MN. Gọi F là giao điểm của MN và HE. Chứng minh rằng F là trung điểm của đoạn thẳng MN.
Bài 5. ( 1,0 điểm) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn: .
        Chứng minh rằng :  
========= Hết =========
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Họ và tên thí sinh:……………………………….…………………..Số báo danh:…………….
email: nguyenthethanh78@gmail.com


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-11-22 14:49:29 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Tuyển sinh lớp 10 chuyên toán Thái Bình 09-10 Vòng 1, Toán học 9. website: nguyenthethanh78.violet.vn SỞ GD–ĐT THÁI BÌNH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH Năm học : 2009-2010 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/tuyen-sinh-lop-10-chuyen-toan-thai-binh-09-10-vong-1.j3r2uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan