ÔN TẬP ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 3 (LẦN 4)
(Ôn tập trong dịp nghỉ học để phòng chống dịch Covid 19)


Đề bài:
Câu 1. (2,0 điểm) Cho phương trình 2x + y = 3 (1)
Trong các cặp số sau cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)
a) (1; 2),
b) (- 1; 5),
c) (2; -1),
d) (1; - 1).

Viêt công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1).
Câu 2 (3,0 điểm) : Giải hệ phương trình:
a) 
b)  
c) 

Câu 3 (2,0 điểm):
a) Xác định hàm số y = ax + b biết rằng đồ thị của nó đi qua hai điểm A(- 1; -3) và B(0; 2).
b) Cho hệ phương trình (I): . 
Không giải hệ phương trình, hãy xác định số nghiệm của hệ (I) dựa vào vị trí tương đối của 2 đường thẳng (d1) và (d2).
Câu 4 (2,0 điểm): Hai vòi nước chảy vào một bể không có nước thì sau 5 giờ 50 phút bể đầy. Nếu để cả hai vòi chảy trong 5 giờ rồi khóa vòi thứ nhất lại thì vòi thứ hai chảy thêm 2 giờ nữa đầy bể. Tính xem mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu đầy bể?
Câu 5 (1,0 điểm): Cho hệ phương trình: . Tìm các số nguyên m để hệ có nghiệm duy nhất (x ; y) mà x > 0 và y < 0.