Khảo sát nâng lực giáo viên THCS môn Toán năm học 2012 - 2013 huyện Nghĩa Đàn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN CẤP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Toán học
Thời gian làm bài 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
 
 
 
Câu 1: ( 1,5 Điểm).   Anh (chị) hãy phân biệt sự khác nhau giữa dạy học nêu vấn đề và dạy học dựa trên giải quyết vấn đề. Hãy đưa ra một tình huống thực tế để dạy bài “ Cộng hai số nguyên khác dấu “ (  SGK Toán 6  tập 1 ) .
 
Câu 2: (1,5 Điểm).  Giải các phương trình sau:
                        a.
     b.
Câu 3: (1,5 Điểm).   Cho biểu thức  
Rút gọn biểu thức
Tìm giá trị của khi 
Tìm các giá trị của sao cho .
 
Câu 4: (2,0 Điểm).
  Cho phương trình bậc hai đối với ẩn ;       (1)
Tìm các giá trị của để phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.
Với gọi  là hai nghiệm của (1), tìm để và
Câu 5: (1,5 Điểm).  Xét bài toán: Cho góc xOy có số đo 1200, điểm A thuộc tia phân giác của góc . Kẻ AB vuông góc với Ox tại B, kẻ AC vuông góc với Oy tại C. Tam giác ABC là tam giác gì ? Vì sao ?
a. Anh (chị) hãy giải và hướng dẫn học sinh lớp 7 giải bài toán trên.
b. Hãy nêu ít nhất 3 hướng khai thác bài toán cho học sinh.
Câu 6:  (2,0 Điểm). Cho đường tròn ( O ; R ) có hai đường kính AB và CD vuông  góc với nhau. M là một điểm di chuyển trên cung nhỏ AD, đường thẳng CM cắt AB tại E .
         a. Chứng minh bốn điểm E , M, D , O cùng nằm trên một đường tròn .
        b. Chứng minh   AE . MB = AM . EB
c. Tìm vị trí của điểm M trên cung nhỏ AD để  tích EM . EC đạt giá trị lớn nhất
 
----------------------- Hết ---------------------
 
               Họ và tên thí sinh:……………………………………………SBD:…………………….
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, thí sinh không được sử dụng tài liệu)

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT GIÁO VIÊN CẤP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013
MÔN : TOÁN HỌC
 
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
1
 
Dạy học nêu vấn đề
Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề
-Vấn đề được xây dựng
theo nội dung tài liệu học trong chương trình.
- Vấn đề nằm trong bài học.
- Vận dụngkiến thức trong bài học để giải quyết.
- Vấn đề có thể nêu trước, trong và sau khi tìm hiểu bài học.
 
-Vấn đề thực tiễn có liên quan đến người học nhưng đảm bảo theo“chuẩn kiến thức, kỹ năng”.
- Vấn đề nằm trongthực tiễn đời sống có liên quan đến bài học
- Vận dụng kiến thức trong bài học và
vốn sống thực tế để giải quyết.
- Vấn đề nêu ngay từ đầu   tiết học / đầu hoạtđộng.
 
Ví dụ: Lấy được các ví dụ thực tế về số nguyên âm…..
 
0,25
 
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
 
 
 
0,5
2
 
a
Với ĐK   ta có
           
Với    Phương trình vô nghiệm
Với , ta có           
 
0,25
 
0,25
 
0,25
 
 
0,25
 
b
   (*)    ĐK:
(*)

0,25
 
 
 
0,25
3
a
Điều kiện 
   
     
 
 
0,25
 
 
 
0,25
b
Với 
     
0,25
 
0,25
 
 

 
c
Với   để   
  .
0,25
 
 
 
 
 
0,25
4
a
Để phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt thì
   
Vậy PT (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của
 
0,5
 
 
0,25
b
Do phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của nên theo định lí Vi-et ta có  và 
Vì phương trình có hai nghiệm thỏa mãn và    thì
        
Từ trên ta có
Thử lại bài toán ta thấy cả hai giá trị của tìm được đều thỏa mãn.
 
 
0,25
 
 
 
 
0,25
 
 
 
0,25
5
 

 
 
 
0,25
a
Giải : Xét 2 vuông : ABO và ACO có : OA chung, suy ra : ABO =ACO (c.h-g.n)  Suy ra : AB = AC
Lại có (vì OAB vuông)
ABC cân có 1 góc 600 nên ABC đều.
HD :              -     Dự đoán ABC là tam giác gì ?
-         Để c/m AB = AC ta cần c/m 2 nào bằng nhau ? Theo TH nào ?
-         ABC cân nên cần thêm ĐK gì về góc để trở thành đều ?
 
0,25
 
 
 
 
 
0,25

 
 
Do gt cho góc xOy bằng 1200 nên ta có thể chứng minh góc nào của
ABC bằng 600
 
 
b
Định hướng 3 cách khai thác bài toán :
+) Chứng minh OA BC
+) Nếu góc xOy vuông thì tam giác ABC là tam giác gì ?
+) Phát biểu và c/m bài toán đảo ?
 
0,25
 
0,25
0,25
6
 

 
 
 
 
 
 
 
0,25
a
Ta có : ( góc  nội tiếp chắn nửa đường tròn )
Tứ giác MEOD có  :
Suy ra Tứ giác MEOD  nội tiếp ( đpcm)
 
0,5
b
Ta có           
  ME là đường phân giác của AMB .
 
( tính chất đường phân giác )   AE . MB = AM . EB (đpcm)
 
 
 
0,5
 
 
 
0,25
c
Ta có ( g.g)  vì  ( đối đỉnh )
                                                   (  cùng chắn )
Do đó AE . EB = EC . ME
Mà AE . EB  EC . ME   R2
     Dấu “ = “ xảy ra AE  = EB M D .
 
 
 
0,25
 
 
 
0,25
 
Lưu ý: Thí sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-05-27 20:38:54 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 208 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: doc
lần xem

đề thi Khảo sát nâng lực giáo viên THCS môn Toán năm học 2012 - 2013 huyện Nghĩa Đàn, Toán học 9. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC GIÁO VIÊN CẤP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Toán học Thời gian làm bài 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( 1,5 Điểm). A

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/khao-sat-nang-luc-giao-vien-thcs-mon-toan-nam-hoc-2012-2013-huyen-nghia-dan.hyevzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác