Đề thi thử vào 10 THPT lần 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
Trường THCS Phương Trung
ĐỀ THI THỬ VÀO 10 – LẦN I – MÔN TOÁN
Năm Học: 2017 – 2018
Thời gian :90 phút
Câu 1 (2 điểm)
Cho P =
15
𝑥−11
𝑥+ 2
𝑥−3 +
3
𝑥−2
1−
𝑥−
Rút gọn P
Tìm giá trị x để P =
1
2

Tìm giá trị lớn nhất của P
Câu 2 (2 điểm)Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Một ca nô chạy trên sông trong 7 giờ thì xuôi dòng 108 km và ngược dòng 63 km. Lần khác cũng trong 7 giờ ca nô xuôi dòng 81 km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc nước chảy và vận tốc thực của ca nô.
Câu 3 (2 điểm)
Giải hệ phương trình

4
2𝑥−3𝑦+
5
3𝑥+𝑦= −2
3
3𝑥+𝑦−
5
2𝑥−3𝑦=21

Cho phương trình:
𝑥
2−2
𝑚−1
𝑥+
𝑚
2−3𝑚=0
Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn:
𝑥
1
2+
𝑥
2
2 =8
Câu 4 ( 3,5 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Lấy điểm C trên đoạn OA (C ≠ A, C ≠O). Đường thẳng qua C và vuống góc với AB cắt nửa đường tròn tại K. Gọi M là điểm bất kì trên cùng KB. CK cắt đường thẳng AM, BM lần lượt tại H và D. BH cắt nửa đường tròn tại N
Chứng minh tứ giác ACMD nội tiếp
Chứng minh: CA.CB = CH.CD
Chứng minh 3 điểm A, N, D thẳng hàng và tiếp tuyến tại N của nửa đường tròn đi qua trung điểm của DH
d) Khi M di động trên cùng KB. Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua 1 điểm cố địnhCâu 5 ( 0,5 điểm)
Cho x,y>0 và x ≥ 2y. Tìm giá trị nhỏ nhất của M
𝑥
2
𝑦
2
𝑥𝑦


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 14:43:32 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

đề thi Đề thi thử vào 10 THPT lần 1, Toán học 9. Trường THCS Phương TrungĐỀ THI THỬ VÀO 10 – LẦN I – MÔN TOÁNNăm Học: 2017 – 2018Thời gian :90 phútCâu 1 (2 điểm)Cho P = 15𝑥−11𝑥+ 2𝑥−3 + 3𝑥−21− 𝑥−Rút gọn PTìm giá trị x để P = 12Tìm giá trị lớn n

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-thu-vao-10-thpt-lan-1.z0z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác