Đề thi thử vào 10 lần 1 năm 2013

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
PHÒNG GD&ĐT TIÊN DU
 Trường THCS Lạc Vệ
KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 31 tháng 03 năm 2013
 
Bài I (1,75 điểm)
 1) Cho biểu thức . Tính giá trị của A khi x = 36
 2) Rút gọn biểu thức   (với )
 3) Với các của biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị của x nguyên để giá trị của biểu thức B(A – 1) là số nguyên
Bài II (2 điểm)
    1) Cho phương trình ẩn x:   (1)
a) Giải phương trình khi m = 1.
b) Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
    2) Tìm các giá trị của m để hệ phương trình   
có nghiệm (x; y) sao cho x > 0 và y > 0?
Bài III (1,5 điểm).        Cho hai hàm số   và .
    1) Vẽ đồ thị (d) của hàm số   và đồ thị (P) của hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
    2) Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) bằng phương pháp đại số (bằng phép tính).
Bài IV (1,25 điểm). Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
        Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 3 giờ 20 phút thì xong. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 2 giờ rồi cả hai người cùng làm thì sau 2 giờ nữa mới xong công việc. Hỏi nếu làm một mình xong công việc đó thì mỗi người cần bao nhiêu thời gian?.
Bài V (3,5 điểm)
 Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là một điểm bất kỳ trên cung nhỏ AC (M khác A, C); BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.
 1) Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp.
 2) Chứng minh
 3) Trên đọan thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C
 4) Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại điểm A; cho P là điểm nằm trên d sao cho hai điểm P, C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và . Chứng minh đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK
Họ và tên:................................SBD:……………….

PHÒNG GD&ĐT TIÊN DU
 Trường THCS Lạc Vệ
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT LẦN 3
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 31 tháng 03 năm 2013
Bài
Ý
Nội dung cần đạt
Điểm
Bài I
 
1,75
1
0,5đ
Với x = 36, ta có :  A =
 
0,5
2
0,75đ
Với x , x  16 ta có :
B = =
 
0,75
3
0,5đ
Ta có: 
Để nguyên, x nguyên  thì là ước của 2, mà Ư(2) =
Ta có bảng giá trị tương ứng:

1

2

x
17
15
18
14
Kết hợp ĐK , để nguyên thì
0,25
 
 
 
 
0,25
Bài II
2
1a
0,75đ
Thay m = 1 vào phương trình (1) ta được phương trình
(2)
Giải phương trình được:
Với m = 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt
 
0,25
 
0,5
1b
0,5đ
Phương trình: (1)
Phương trình (1) có
Do nên phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m.
 
0,25
 
0,25
2
0,75đ
. Giải hpt được
Để hệ phương trình có nghiệm (x; y) sao cho x > 0 và y > 0 thì:

 
0,25
 
 
0,5
Bài III
1,5
1

Vẽ đúng đồ thị hàm số
Vẽ đúng đồ thị hàm số.
0,5
0,5
2
0,5đ
Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm pt:  - x2 = 2x – 3 x2 + 2x – 3 = 0
=> x1 = 1; x2 = - 3.
Tìm được tọa độ giao điểm là (1; 1) và (- 3; - 9)
 
0,5
Bài IV
1,25
 
  Đổi 3 giờ 20 phút = giờ
Gọi thời gian người thứ nhất, người thứ hai làm một mình xong công việc là x, y (giờ), Điều kiện: x > 4, x > y > 0
Trong một giờ người thứ nhất làm một mình được (công việc)
Trong một giờ người thứ hai làm một mình được (công việc)
Vì hai người làm chung trong giờ thì hoàn thành công việc đó, nên trong một giờ cả hai người làm được
 
 
0,25
 
 
 
 
 
 

 
 
công việc, ta có phương trình :   (1)
Người thứ nhất làm một mình trong 2 giờ được , cả hai người làm chung 2 giờ nữa được thì xong công việc nên ta có phương trình:
  (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ: Giải hpt ta được
Vậy người thứ nhất làm một mình xong công việc mất 5 giờ.
Người thứ hai làm một mình xong công việc mất 10 giờ.
 
0,25
 
 
 
 
0,25
 
 
 
0,25
 
 
0,25
Bài V
3,5
 
 
 
Vẽ hình đúng + Ghi GT, KL
 
 
 
 
 
 
0,5
a
0,75
Ta có ( do chắn nửa đường tròn đk AB)
(do K là hình chiếu của H trên AB)
=> nên tứ giác CBKH nội tiếp
trong đường tròn đường kính HB.
 
b
0,75
Ta có  (do cùng chắn của (O))
và (vì cùng chắn  .của
đtròn đk HB) .Vậy
 
c
0,75
Vì OC  AB nên C là điểm chính giữa của cung AB
  AC = BC và
  Xét 2 tam giác MAC và EBC có
MA= EB(gt), AC = CB(cmt) và = vì cùng chắn cung của (O)
  MAC và EBC (cgc)  CM = CE   tam giác MCE cân tại C   (1)
Ta lại có  (vì chắn cung ) (tính chất tam giác MCE cân tại C)
Mà (Tính chất tổng ba góc trong tam giác)    (2)
Từ (1), (2) tam giác MCE là tam giác vuông cân tại C (đpcm).
 
d
0,75
Gọi S là giao điểm của BM và đường thẳng (d), N là giao điểm
của BP với HK.
Xét PAM và  OBM :
Theo giả thiết ta có  (vì có R = OB).
Mặt khác ta có (vì cùng chắn cung của (O))
 PAM  OBM
 

 
 
     .
(do OB = OM = R)  (3)
Vì (do chắn nửa đtròn (O))
    tam giác AMS vuông tại M.
   
    và    (4)
                               Mà PM = PA(cmt) nên
Từ (3) và (4)  PA = PS hay P là trung điểm của AS.
Vì HK//AS (cùng vuông góc AB) nên theo ĐL Ta-lét, ta có:   hay
mà PA = PS(cmt) hay BP đi qua trung điểm N của HK. (đpcm)
 
(Các cách giải khác mà đúng giáo viên vẫn cho điểm tối đa)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-05-31 23:19:52 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 135 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi thử vào 10 lần 1 năm 2013, Toán học 9. PHÒNG GD&ĐT TIÊN DU Trường THCS Lạc Vệ KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 31 tháng 03 năm 2013 Bài I (1,

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-thu-vao-10-lan-1-nam-2013.uwy7yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác