Đề thi môn Toán chuyên Thái Bình 2017-2018 vòng 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÁI BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNHNĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN THI: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Dành cho tất cả các thí sinh)
Câu 1. (2,0 điểm)  Cho biểu thức  (với x > 0; x 1).
a) Rút gọn biểu thức A.
b) Đặt B = A. Chứng minh rằng B > 1 với x > 0; x 1.
Câu 2. (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2mx +2m+ 8
( m là tham số, m R).
a) Với m = - 4, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) .
b) Chứng minh rằng  đường thẳng (d) và Parabol (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2. Tìm m để x1 + 2x2 = 2
Câu 3. (1,0 điểm)  Giải hệ phương trình
Câu 4. (1,0 điểm)
Cho quãng đường AB dài 300km. Cùng một lúc xe ô tô thứ nhất xuất phát từ A đến B, xe ô tô thứ hai đi từ B về A. Sau khi xuất phát được 3 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết thời gian đi cả quãng đường AB của xe thứ nhất nhiều hơn xe thứ hai là 2 giờ 30 phút.
Câu 5. (3,5 điểm)
Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Điểm C là điểm bất kỳ trên (O), C không trùng với A, B. Tiếp tuyến tại C của (O;R) cắt tiếp tuyến tại A, B của (O; R) lần lượt tại P, Q. Gọi M là giao điểm của OP với AC, N là giao điểm của OQ với BC
a) Chứng minh: Tứ giác CMON là hình chữ nhật và AP. BQ = MN2.
b) Chứng minh: AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính PQ.
c) Chứng minh: PMNQ là tứ giác nội tiếp. Xác định vị trí điểm C để đường tròn ngoại tiếp tứ giác PMNQ có bán kính nhỏ nhất.
Câu 6. (0,5 điểm)
       Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =
 
--------------Hết----------------
 
Họ và tên thí sinh: …………………………………………SBD:……………….

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-06-07 23:20:12 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 16 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi môn Toán chuyên Thái Bình 2017-2018 vòng 1, Toán học 9. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÁI BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNHNĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN THI: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) (Dành cho tất

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-mon-toan-chuyen-thai-binh-2017-2018-vong-1.38iu0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan