De kiem tra toan 9 hoc ki 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
Môn Toán 9
 
CẤP ĐỘ
 
CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG
BẬC THẤP
BẬC CAO
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
 
1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
 
Biết giải phương trình một cách thành thạo.
 
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 
 
 
1
1
10%
 
 
 
 
1
1
10%
2. Phương trình  bậc hai
 
Giải phương trình bậc hai. Tìm tổng và tích hai nghiệm.
Vận dụng đặt ẩn phụ để giải phương trình trùng phương.
Tìm điều kiện phương trình có nghiệm.
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 
 
 
2

20%
 
1

10%
 
1

10%
4

40%
3. Đường tròn
 
 
Chứng minh tứ giác nội tiếp và giải các bài toán liên quan.Vận dụng kiến thức 2 tam giác đồng dạng để chứng minh đẳng thức tích.
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 
 
 
 
 
3

30%
 
 
      3

30%
4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
 
 
Biết cách giải bài toán bằng cách lập phương trình.
 
 
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 
 
 
 
 
1

20%
 
 
1

20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
 
3

30%
5

50%
1

10%
9
10đ
100%
 
 
 

PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DON      Môn:Toán 9  
        Thời gian:  90 phút.
Họ và tên học sinh: ………………………………
Lớp: ………………………………………………
Điểm:
Nhận xét của giáo viên:
 
 
 
 
Đề:
Bài 1. (2 điểm)
a. Giải hệ phương trình sau:
 b. Giải phương trình: x4 – 5x2 + 4 = 0.
Bài 2. (3 điểm)
 Cho phương trình 2x2 – (4m + 3)x + 2m2 –1 = 0.
a. Giải phương trình khi m = 1.
b. Với giá trị nào của  m thì phương trình trên có nghiệm ?
b. Trong trường hợp phương trình có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng và tích  hai nghiệm của phương trình theo m.
Bài 3. (2 điểm)
 Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5 m và diện tích bằng 500 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
Bài 4. (3 điểm)
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi E, D lần lượt là giao điểm của các tia phân giác trong và ngoài của hai góc B và C. Đường thẳng ED cắt BC tại I, cắt cung nhỏ BC ở M. Chứng minh:
 a. Ba điểm A, E, D thẳng hàng.
 b.Tứ giác BECD nội tiếp được trong đường tròn.
 c. BI. IC = ID. IE.
 
..............................Hết ..............................
* Lưu ý:- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
            - Học sinh làm bài vào giấy thi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013
Hướng dẫn chấm môn Toán 9
Bài
Đáp án
Điểm
Bài 1
a) Giải hệ phương trình   
Từ phương trình (2) x = 4y - 7 (*)
Thế vào pt (1) Ta có: 2(4y - 7) - 3y = 1.
8y - 14 - 3y = 1.
5y               = 15.
y                  = 3.
Thế vào (*), suy ra: x = 4.3. – 7 = 5.
Vậy: hệ pt có 1 nghiệm: (x; y) = (5; 3).
 
 
 
 
0.5
 
 
 
0.5
b) Đặt t = x2  ( t > 0). Phương trình trở thành:
    t 2 -5t + 4 = 0.
Giải ra: t = 1; t = 4 (nhận).
Suy ra: x = 1; x = -1; x= 2; x= -2.
 
 
0.75
0.25
Bài 2
a. Với m = 1, ta có: 2x2 – 7x + 1 = 0.
= (-7)2 – 4.2.1 = 41.
> 0, phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

b. Theo định lí vi-et, có:
S = .
P = .
c. Ta có: = 24m + 17.
Để pt đã cho có nghiệm thì > 0 hay 24m + 17 > 0.
Suy ra: m .
0.5
0.25
 
 
 
0.25
 
 
0.5
 
 
0.5
 
0.25
0.5
0.25
Bài  3
Gọi x là chiều rộng của mảnh đất, x > 0.
Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật: x + 5.
Diện tích hình chữ nhật 500 m2, nên ta có phương trình: x(x + 5) = 500.
Giải phương trình: x(x + 5) = 500.
                         x2 + 5x – 500 = 0.
Ta có: = 52 – 4. 1. (-500) = 2025.
Nên:: x = 20 ( thoả mãn điều kiện).
          x = -25 ( không thoả mãn điều kiện).
Vậy: Chiều rộng mảnh đất: 20 m.
         Chiều dài mảnh đất: 20 + 5 = 25 m .
0.5
 
0.5
 
 
 
0.5
 
 
0.5

Bài 4

Hình vẽ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.5
a)Vì: E là giao điểm hai phân giác góc B và C của tam giác ABC.
   Nên: AE cũng là phân giác của góc A.
  Khi đó,  AE và AD đều là phân giác trong của góc BAC nên A, E, D thẳng hàng.     
 
0.5
b) Ta có: + = 900 + 900 = 1800.
    Nên:Tứ giác BECD nội tiếp đường tròn. 
0.5
 
0.5
c) Xét hai tam giác BIE và tam giác DIC:
  = (haigóc nội tiếp cùng chắn cung EC).
= ( đối đỉnh).
BIE DIC ( g-g).
.
BI. IC = IE. ID.
 
 
 
 
0.5
 
 
0.5
 
* Lưu ý: Cách làm khác của học sinh nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-04-16 13:21:06 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
lần xem

đề thi De kiem tra toan 9 hoc ki 2, Toán học 9. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013 Môn Toán 9 CẤP ĐỘ CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG BẬC THẤP BẬC CAO TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn Biết

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-kiem-tra-toan-9-hoc-ki-2.20w3yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác