ĐỀ kiểm tra KSCL đầu năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2009 – 2010
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài : 35’

Họ và tên: ………………………………………Lớp…………………

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ): Khoanh tròn vào đáp án đúng:
1. Phương trình  có:
A. Một nghiệm duy nhất x = 4 C. Có hai nghiệm x = 4 và x = -4
B. Một nghiệm duy nhất x = - 4 D. Vô nghiệm
2. Điều kiện xác định của phương trình  là:
A.  và  B.  và 
C.  D. 
3. Biểu thức 4x – 12 không âm khi:
A. x < 3 B. x ≥ 3 C. x < -3 D. x ≥ -3
4. Khẳng dịnh nào sau đây đúng?
A. Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 C. 
B. Căn bậc hai của 0,36 là -0,6 D. 
5. Cho hình vẽ. Khẳng định nào sau đây Sai?
A. b2 = ab’; c2 = ac’
B. h2 = b’c’
C. bc = ah
D. 

6. Cho tam giác DEF có IK // EF, ta có
A. 
B. 
C. 
D. 
 II. Tự luận. ( 7 điểm )
Câu 1: Giải phương trình:
a) 
b) 
Câu 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Tổng của hai số bằng 90, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó.
Câu 3: Cho tam giác cân ABC ( AB = AC ), vẽ các đường cao BH, CK. Chứng minh:
a) BK = CH
b) KH // BC

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-09-17 22:20:54 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ kiểm tra KSCL đầu năm, Toán học 9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2009 – 2010Môn: Toán 9Thời gian làm bài : 35’Họ và tên: ………………………………………Lớp…………………I. Trắc nghiệm ( 3 điểm ): Khoanh tròn vào đáp án đúng:1. Phương trình  có:A. Một nghiệm d

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-kiem-tra-kscl-dau-nam.p78tuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác