Đề kiểm tra học kì 2 môn toán 9

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT VĂN YÊN
TRƯỜNG PTDTBT THCS LANG THÍP
 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 9
( Thời gian làm bài 90 phút )
 
 
 
 
Câu 1.Giải các hệ phương trình và phương trình sau:
           a)
           b)
 
Câu 2. Cho phương trình:       (1)  với m là tham số.
           a) Xác định m để phương trình (1) có một nghiệm là (-2).
           b) Chứng tỏ rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm với mọi m.
 
Câu 3.
          Một công nhân dự định làm 72 sản phẩm trong một thời gian đã định. Nhưng thực tế xí nghiệp lại giao 80 sản phẩm . Mặc dù người đó mỗi giờ đã làm thêm 1 sản phẩm so với dự kiển nhưng thời gian hoàn thành công việc vẫn chậm hơn so với dự định 12 phút. Tính số sản phẩm dự định làm trong 1 giừo của người đó ? Biết mỗi giờ người đó làm không quá 20 sản phẩm.
 
Câu 4.
          Cho nửa đường tròn (O,R) đường kínhAB cố định. Qua A và B vẽ các tiép tuyến với nửa đường tròn (O). Từ một điểm tùy ý trên nửa đường tròn ( M khác A và B) vẽ tiếp tuyến thứ ba với nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại A và B theo thứ tự tương ứng là H và K.
         a) Chứng minh tứ giác AHOM là tứ giác nội tiếp.
         b) Chứng minh AH + BH = HK
         c) Chứng minh đồng dạng với và
         d) Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn sao cho tứ giác AHKB có chu vi nhỏ nhất.
 
 
 
 
           Hết

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-04-10 20:56:39 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra học kì 2 môn toán 9, Toán học 9. PHÒNG GD&ĐT VĂN YÊN TRƯỜNG PTDTBT THCS LANG THÍP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 9 ( Thời gian làm bài 90 phút ) Câu 1.Giải các hệ phương trình và phương trình sau: a) b) Câu 2. Cho phương trình: (

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-kiem-tra-hoc-ki-2-mon-toan-9.8kb3yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác