ĐỀ +ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VAÒ 10 NĂM 2012 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GÍAO DỤC – ĐÀOTẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2012
                BÌNH ĐỊNH   Khóa ngày 29 tháng 6 năm 2012
  ĐỀ chính thỨc    Môn thi: Toán
      Ngày thi: 30/6/2012
      Thời gin làm bài: 120phút ( Không kể thời gian giao đề)
      ---------------------------------------------------------------------
Bài 1 (3,0đ)   Học sinh không sử dụng máy tính bỏ túi:
a)     Gỉai phương trình:
b)    Gỉai hệ phương trình:
c)     Rút gọn biểu thức:
d)    Tính giá trị biểu thức: .
Bài 2 (2,0đ)  
Cho parabpl (P) và đường thẳng (d) có phương trình lần lượt là và
a)     Với m = -1 tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P).
b)    Chứng minh rằng với mọi đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
Bài 3 (2,0đ)  
   Quảng đường từ Qui Nhơn đến Bồng Sơn dài 100km. Cùng một lúc một xe máy khởi hành từ Qui Nhơn đi Bồng Sơn và một xe ô tô khởi hành từ Bồng Sơn đi Qui Nhơn. Sau khi hai xe gặp nhau, xe máy đi 1 giờ 30 phút nữa mới đến Bồng Sơn. Biết vận tốc hai xe không thay đổi trên suốt quảng đường đi và vận tốc xe máy kém vận tốc xe ô tô là 20 km/giờ, tính vận tốc của mõi xe?
Bài 4 (3,0đ)
   Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R . Gọi C là trung điểm của đoạn OA, qua C kẽ dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN.
a)     Chứng minh tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp.
b)    Chứng minh .
c)     Trên KN lấy điểm I sao cho KI = KM, chứng minh NI = KB.
 
---------------------- //-----------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Đáp án ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 MÔN TOÁN
Năm 2012-2013 của Tỉnh BÌNH ĐỊNH
Bài 1 (3,0đ)
a)     Gỉai phương trình:

  Vậy PT đã cho có nghiệm .
b)    Gỉai hệ phương trình:
   Vậy hệ PT đã cho có nghệm:
c)     Ta có: Với: ta có biểu thức A có nghĩa.

d)    Tính giá trị biểu thức: .
Bài 2 (2,0đ)  
   
      PT hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:    
        

Vậy PT (1) có hai nghiệm với mọi m ==> (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m.
 
Bài 3 (2,0đ)  
  Ta có:
Gọi  x(km/h) là vận tốc của xe máy ( x > 0)
Vận tốc xe ô tô là: x + 20 (km/h)
Quảng đường xe máy phaỉ đi sau khi gặp ô tô .
Vậy quảng đường xe ô tô đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp xe máy là: .
 Quảng đường xe máy đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau là: .
Thời gian  xe ô tô đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau là:
Thời gian  xe máy đi từ lúc khởi hành đến lúc gặp nhau là:
:
Vậy PT có hai nghiệm phân biệt:
TL: Vận tốc xe máy là: 40 km/h
         Vận tốc xe ô tô là: 40 + 20 = 60 (km/h).
Bài 4 (3,0đ)
a) Chứng minh tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp:
  Xét tứ giác BCKH
Ta có:
==> Tứ giác BCKH nội tiếp.  (định lí).
b) Chứng minh :
  Xét vuông tại C và K (gt)
  Ta có:   (góc chung)
:
c) Chứng minh NI = KB:
Xét
Ta có: OA = OM (bán kính (O))
==> cân tai O                                                 (1)
Lại có: MC là đường cao (do MC AO (gt))
 MC là tring tuyến (do AC = CO (gt))
==> cân tại M                                                 (2)
Từ (1) (2) ==> đều ==>
==>    ( cung chắn góc nội tiếp bằng )
==>                                   (3)
(Do đường kính AB vuông góc với dây MN của đường tròn (O)
==> BN = MB ==> )
Trên cung nhỏ lấy điểm E sao cho    (4)
Từ (3) và (4) ==> ==> BE = MK (hai đây chắn hai cung bằng nhau)
  Mà: KI = MK (gt)
==> BE = KI
Xét tứ giác BEIK ta có BE = KI (Cmt)
Và  BE // KI  ( vì chắn hai cung từ (4))
==> BFIK là hình bình hành. ( có một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau)
==> KB = IE (cạnh đối hình bình hành)
Mà: KB = NE        (Do từ (4))                      (5)
==> IE = NE
Vậy: cân tại E
 
Hay:
==> ( chắn cung có )
Vậy: đều (Vì tam giác cân có một góc bằng )
==> NI = NE          (6)
Từ (5) và (6) ==> NI = KB
 
 
 
 
 
---------------------- ▲-----------------------
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-07-01 14:58:14 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 151 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.17 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ +ĐÁP ÁN MÔN TOÁN VAÒ 10 NĂM 2012 CỦA TỈNH BÌNHĐỊNH, Toán học 9. SỞ GÍAO DỤC – ĐÀOTẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2012 BÌNH ĐỊNH Khóa ngày 29 tháng 6 năm 2012 ĐỀ chính thỨc Môn thi: Toán Ngày thi: 30/6/2012 Thời gin làm bài: 120phút ( Không kể thời gian g

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-dap-an-mon-toan-vao-10-nam-2012-cua-tinh-binh-dinh.5v2ayq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan