Bộ đề kiểm tra Toán 9 HKI,HKII năm 2008-2009

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Trường THCS Minh Thắng KIỂM TRA CHƯƠNG II
Lớp 9 Thời gian 45 phút (không kể phát đề)
Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điểm


Nhận xét của giáo viên:

Bài 1 (1,5 điểm) Bài tập trắc nghiệm.
a) Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước đáp số đúng.
Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 2x – 5 là :
A. (–2 ; –1) ; B. (3 ; 2) ; C. (1 ; –3)
b) Khoanh tròn chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) các câu sau :
1 – Hệ số góc của đường thẳng y = ax (a ( 0) là độ lớn của góc tạo bởi đường thẳng đó với tia Ox.
Đ hay S.
2 – Với a > 0, góc ( tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc nhọn .
Đ hay S.
Bài 2 (2,5 điểm). Cho hai hàm số
y = (k + 1)x + k (k ( –1) (1)
y = (2k – 1)x – k (k ( ) (2)
Với giá trị nào của k thì :
a) Đồ thị các hàm số (1) và (2) là hai đường thẳng song song.
b) Đồ thị các hàm số (1) và (2) cắt nhau tại gốc tọa độ.
Bài 3. (6 điểm)
a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy đồ thị của hai hàm số sau :
y = –x + 2 (3)
và y = 3x – 2 (4)
b) Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng (3) và (4). Tìm toạ độ điểm M.
c) Tính các góc tạo bởi các đường thẳng (3), (4) với trục Ox (làm tròn đến phút).

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-04-19 07:36:01 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 134 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 2.53 M | File type: doc
lần xem

đề thi Bộ đề kiểm tra Toán 9 HKI,HKII năm 2008-2009, Toán học 9. Trường THCS Minh Thắng KIỂM TRA CHƯƠNG IILớp 9 Thời gian 45 phút (không kể phát đề)Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐiểmNhận xét của giáo viên:Bài 1 (1,5 điểm) Bài tập trắc nghiệ

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/bo-de-kiem-tra-toan-9-hki-hkii-nam-2008-2009.m9rgxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác