15 đề thi lơp 10 có hướng dẫn giải

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Đề 1
Câu1 : Cho biểu thức
AVới x(1
a, Ruý gọn biểu thức A
b, Tính giá trị của biểu thức khi cho x
c. Tìm giá trị của x để A=3
Câu2.a, Giải hệ phương trình:

b. Giải bất phương trình:
0
Câu3. Cho phương trình (2m-1)x2-2mx+1=0
Xác định m để phương trình trên có nghiệm thuộc khoảng (-1,0)
Câu 4. Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính BC .Điểm A thuộc nửa đường tròn đó Dưng hình vuông ABCD thuộc nửa mặt phẳng bờ AB, không chứa đỉnh C. Gọi Flà giao điểm của Aevà nửa đường tròn (O) . Gọi Klà giao điểm của CFvà ED
chứng minh rằng 4 điểm E,B,F,K. nằm trên một đường tròn
Tam giác BKC là tam giác gì ? Vì sao. ?
đáp án

Câu 1: a. Rút gọn A
b.Thay x= vào A ta được A=
c.A=3<=> x2-3x-2=0=> x
Câu 2 : a)Đặt x-y=a ta được pt: a2+3a=4 => a=-1;a=-4
Từ đó ta có
* 1)
2)
Giải hệ (1) ta được x=3, y=2
Giải hệ (2) ta được x=0, y=4
Vậy hệ phương trình có nghiệm là x=3, y=2 hoặc x=0; y=4
Ta có x3-4x2-2x-15=(x-5)(x2+x+3)
mà x2+x+3=(x+1/2)2+11/4>0 với mọi x
Vậy bất phương trình tương đương với x-5>0 =>x>5
Câu 3: Phương trình: ( 2m-1)x2-2mx+1=0
Xét 2m-1=0=> m=1/2 pt trở thành –x+1=0=> x=1
Xét 2m-1(0=> m( 1/2 khi đó ta có
= m2-2m+1= (m-1)2(0 mọi m=> pt có nghiệm với mọi m
ta thấy nghiệm x=1 không thuộc (-1,0)
với m( 1/2 pt còn có nghiệm x
pt có nghiệm trong khoảng (-1,0)=> -10
m<0
Vậy Pt có nghiệm trong khoảng (-1,0) khi và chỉ khi m<0
Câu 4:
a. Ta có KEB= 900
mặt khác BFC= 900( góc nội tiếp chắn nữa đường tròn)
do CF kéo dài cắt ED tại D
=> BFK= 900 => E,F thuộc đường tròn đường kính BK
hay 4 điểm E,F,B,K thuộc đường tròn đường kính BK.
b. BCF= BAF
Mà BAF= BAE=450=> BCF= 450
Ta có BKF= BEF
Mà BEF= BEA=450(EA là đường chéo của hình vuông ABED)=> BKF=450
Vì BKC= BCK= 450=> tam giác BCK vuông cân tại B


Đề 2
Bài 1: Cho biểu thức: P =
a,Rút gọn P
b,Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.
Bài 2: Cho phương trình: x2-( 2m + 1)x + m2 + m - 6= 0 (*)
a.Tìm m để phương trình (*) có 2 nghiệm âm.
b.Tìm m để phương trình (*) có 2 nghiệm x1; x2 thoả mãn =50
Bài 3: Cho phương trình: ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm dương phâ
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-04-22 08:48:50 | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.68 M | File type: doc
lần xem

đề thi 15 đề thi lơp 10 có hướng dẫn giải, Toán học 9. Đề 1Câu1 : Cho biểu thức AVới x(1 a, Ruý gọn biểu thức A b, Tính giá trị của biểu thức khi cho x c. Tìm giá trị của x để A=3 Câu2.a, Giải hệ phương trình: b. Giải bất phương trình: 0 Câu3. Cho phương

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/15-de-thi-lop-10-co-huong-dan-giai.q178tq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan