Kiểm tra Toán 8 học kỳ II

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
KIỂM TRA HỌC KỲ I
TOÁN - LỚP 8

Bài 1 : (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : Tập nghiệm của phương trình (x - 5) (3x - 2) = 0 là :
a) (; - 5( b) (- ; 5( c) (5 ; ( d) (5 ; (
Câu 2 : Tập nghiệm của phương trình (x + 5( = 3x - 2 là :
a) ( 3,5( b) (3,5 ; - 0,75( c) (- 3,5 ; - 0,75( d) ( - 0,75(
Câu 3 : Bất phương trình 3x + 5 < 5x - 7 có nghiệm là:
a) x < 6 b) x > 6 c) x < - 6 d) x > - 6
Câu 4 : AD là phân giác trong của tam giác ABC có AB = 5 cm ; AC = 10 cm.
Khi đó tỉ số  bằng :
a)  b) 4 c) 2 d) 3
Câu 5 : Cho DE // BC. Tính độ dài x trong hình sau :


a) 4,3 b) 9,75 c) 16,25 2,6
Câu 6 : Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 600 cm2, thể tích hình lập phương là:
a) 100cm3 b) 10 cm3 c) 60 cm3 d) 1000 cm3
Bài 2: (1,5 điểm) Giải phương trình ;

Bài 3 : (2 điểm) Một xe ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h và sau đó quay trở về từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất 5 giờ 24 phút. Tính chiều dài quãng đường AB.
Bài 4 : ( 3,5 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Cho biết AB = 15 cm ; AH = 12 cm.
Chứng minh ( AHB?( CHA.
Tính độ dài các đoạn thẳng BH, HC, AC
Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = 5 cm ; trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh tam giác CEF vuông.


ĐÁP ÁN

Bài 1 : (3 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1: c
Câu 2 : a
Câu 3: b
Câu 4: c
Câu 5: d
Câu 6: d


Bài 2 : (1,5 điểm)

ĐKXĐ : x ( 0 ; x ( 2 0,25 đ
( x ( x + 2 ) - ( x - 2 ) = 2
( x2 + 2x - x + 2 = 2 0,5 đ
x2 + x = 0
x ( x + 1 ) = 0 0,25 đ
( x = 0 hoặc x + 1 = 0
x = 0 (không TMĐK)
x + 1 = 0 ( x = - 1 (TMĐK)
Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = ( - 1 ( 0,5 đ


Bài 3 : (2 điểm) 5giờ 24 phút = giờ
Gọi chiều dài quãng đường AB là x(km) , x > 0 0,25 đ
Thời gian xe đi từ A đến B : (h) 0,25 đ
Thời gian xe đi từ B về A :  (h) 0,25 đ
Ta có phương trình: + =  0,5 đ
( 4x + 5x = 27 . 40
9x = 27 . 40
x = 
x = 120 0,5 đ
Vậy chiều dài quãng đường là 120 km. 0,25 đ


Bài 4 : ( 3,5 điểm)

a)
Ta có : (cùng phụ )

Do đó (AHB ?( CHA (g-g) (1)
b)
( AHB vuông tại H
BH = = 9 (cm)
Từ (1)

Ta có : BC = HB + HC = 9 + 16 = 25 (cm)
( ABC vuông tại A :
AC = = 20 (cm)
c) Lại có :

và chung.
Do đó : (CEF ?(CBA
mà ( CBA vuông tại A
Vậy ( CEF vuông tại F.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2008-03-18 18:58:43 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 854 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra Toán 8 học kỳ II, Toán học 8. KIỂM TRA HỌC KỲ ITOÁN - LỚP 8Bài 1 : (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. Câu 1 : Tập nghiệm của phương trình (x - 5) (3x - 2) = 0 là : a) (; - 5( b) (- ; 5( c) (5 ; ( d) (5 ;

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/kiem-tra-toan-8-hoc-ky-ii.vr1svq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác