Đề thi khảo sát giưa kỳ 2 toán 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS THANH MAI
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA KỲ II
MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 60 phút
I. Trắc nghiệm (2điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.1. Trong các phương trình sau đâu là phương trình bậc nhất 1 ẩn?A. 3y + 1 = 0             B.                C. 3x2 – 1 = 0                 D. x + z = 02. Phương trình 2x + 4 = 0 tương đương với phương trình nào sau đây?A. 6x + 4 = 0             B. 2x – 4 = 0            C. 4x + 8 = 0                 D. 4x – 8 = 03. Điều kiện xác định của phương trình  là:A. x -1                    B. x 1                   C. x  0                       D. x 1
4. Tập nghiệm của phương trình (x2 + 1)(x – 2) = 0 là:
A. S =     B. S =         C. S =      D. S = Ф
 
5. Mẫu thức chung của phương trình sau  là :
A. 2x(x + 2)                 B. x(x – 2)                        C. 2x(x - 2)         D. 2(x – 2)  
 
6. Cho hình 1 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:
A.     B.     C.
7. Cho hình 1. Biết DE // BC. Số đo x trong hình là:
A. 10,5         B. 9           C. 9,5      

Hình 1
8. Cho A’B’C’ và ABC có A’ = A . Để A’B’C’ABC cần thêm điều kiện:
A.                 B. .              C.  . 
II. Tự luận (7điểm):
1. Giải các phương trình sau :
a)  2x + 4   =  x – 1           b) x3 + 2x2 + x + 2 = 0                c)
2. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50km/h. Đến B người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A với vận tốc 40km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB?
3. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ đường cao AH.
 a) Chứng minh HBA ABC
 b) Tính BC ?
HƯỚNG DẪN CHẤM + THANG ĐIỂM
MÔN: TOÁN 8
Thời gian: 60 phút
I. Trắc nghiệm (2điểm): Mỗi câu đúng 0,25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
A
C
D
B
C
C
B
B
II. Tự luận (8điểm):
Câu
Nội dung
Điểm
1
(3đ)
a)  2x + 4   =  x – 1  x = - 5       S = { - 5 }                     
b) x3 + 2x2 + x + 2 = 0  x2(x + 2) + (x + 2) = 0
                                          (x + 2)(x2 + 1)       = 0
                                         
                                           S = { -2 }                                           c)    (1)
* ĐKXĐ : (x + 1)(x – 1) 0
* Quy đồng và khử mẫu ta có (1) thành x(x + 1) - 2x = 0
                               x2 + x  - 2x = 0
                               x2 – x         = 0
                                x(x - 1)      = 0
S = { 0 }                                   
0,5đ
0,25đ
 
0,5đ
 
0,25đ
 
 
 
0,25đ
 
0.25đ
0.25đ
 
0.5đ
0.25đ
2
(3đ)
15phút = ; 2 giờ 30phút =
Gọi x(km) là quãng đường AB (x>0)
Thời gian đi :
Thời gian về :
Theo đầu bài ta có phương trình :
 
Giải ra ta được: x = 50
Đáp số: Quãng đường AB là 50 km.
 
 
 
0,5đ
0,5đ
 
0,5đ
 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
3
(2đ)
 
a. Xét HBA và ABC có:
     = = 900                                                                  
     chung                                                          
=> HBA ABC (g.g)
b. Ta có vuông tại A (gt) BC2 = AB2 + AC2 BC = Hay:  BC = cm
 
 
 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-02-19 11:45:44 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 426 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi khảo sát giưa kỳ 2 toán 8, Toán học 8. PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH MAI ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA KỲ II MÔN: TOÁN 8 Thời gian: 60 phút I. Trắc nghiệm (2điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.1. Trong các phươ

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-khao-sat-giua-ky-2-toan-8.nkoozq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác