Đề kiểm tra kì I Toán 8 hay

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ     DỰ THẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 phút
              Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
 
1. Nhân và chia đa thức
 
 
 
 
-Vận dụng được tính chất phân phối của phép nhân.
- vận dụng được các hằng đẳng thức.
- Vận dụng được các phương pháp cơ bản phân tích đa thức thành nhân tử:
 
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:  %
 
 
4
4
40%
 
4
4
40%
2. Ph©n thøc ®¹i sè  
 
 
Vận dụng được các quy tắc cộng, trừ ,nhân, chia các phân thức đại số (các phân thức cùng mẫu và các phân thức không cùng mẫu).
 
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:%
 
 
 
2

 
1                

 
 
3

30%
3.Tø gi¸c
 
 
Vận dụng được định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân, hình thoi để chứng minh tứ giác là hình thang cân, hình thoi.
-   Vận dụng được định lí về đường trung bình của tam giác .
 
 
 
 
 
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:%
 
 
2

30%
 
2

30%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:10®
Tỷ lệ %
0
0
9
10đ
100%
9
10đ
100%
ĐỀ BÀI
Câu 1 (2 đ): Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau:
a) 4x (3x - 2) - 3x (4x + 1)                Với  x = -2
b) (x + 3)(x - 3) - (x - 1)2                   Với x = 6
Câu 2 ( 2đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 - 4x + 4
b) x3 - 5x2 + x - 5
câu 3 ( 3 đ): Cho biểu thức    
a) Tìm điều kiện của x để A xác định.
b) Rút gọn A
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1.
Câu 4 (3đ):
Cho cân tại A . Trên đường thẳng đi qua đỉnh A song song với BC lấy hai điểm M và N sao cho A là trung điểm của MN ( M và B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là AC ) . Gọi H, I. K lần lượt là trung điểm của các cạnh MB, BC, CN.
a/ Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân ?
b/ Tứ giác AHIK là hình gì ? Tại sao ?
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I
MÔN THI: TOÁN LỚP 8
NĂM HỌC 2014 - 2015
 
 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
Lưu ý khi chấm bài:
   Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải và thang điểm. Bài giải của học sinh cần chặt chẽ, hợp logic toán học. Nếu học sinh làm bài theo cách khác hướng dẫn chấm mà đúng thì chấm và cho điểm tối đa của bài đó. Đối với bài hình học (câu 4), nếu học sinh vẽ sai hình hoặc không vẽ hình thì không được tính điểm.
Bài
Sơ lược cách giải
Điểm
1
a) 4x (3x - 2) - 3x (4x + 1) = -11x
Với x = -2 giá trị của biểu thức bằng 22
b) (x + 3)(x - 3) - (x - 1)2 = x2 - 9 - x2 + 2x - 1 = 2x - 10
Với x = 6 giá trị của biểu thức bằng 2
0,5
0.5
0,5
0.5
2
a) x2 - 4x + 4 = (x - 2 )2
b) x3 - 5x2 + x - 5 = x2(x-5) + (x - 5) = (x2 + 1)(x - 5)
1
1
3
a) ĐKXĐ: và

c)
1
 
 
 
0,5
 
0,5
 
 
0,5
 
 
0,5
4
  
a) Tứ giác MNCB là hình thang cân. Vì  MN//BC  và do
b/ Tứ giác AHIK là hình thoi. Vì có 4 cạnh bằng nhau:
AH = IK= 1/2BN
AK = HI = 1/2MC = 1/2BN (vì MC=BN).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5
 
1,5
 
( Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-12-12 16:32:23 | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 544 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra kì I Toán 8 hay, Toán học 8. TRƯỜNG THCS CỰ KHÊ DỰ THẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Toán 8 Thời gian làm bài: 90 phút Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1. Nhân và chia đa thức

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/de-kiem-tra-ki-i-toan-8-hay.pqk3zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác