Kiểm tra học kì toán 7- 2 mã đề

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD- ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ KIểM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM Năm học 2011 - 2012
Môn thi: Toán 7 – Mã đề 1
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
------------------------------------------------

Câu 1: ( 1điểm) Nêu định lí tổng ba góc của một tam giác.
Áp dụng : Cho tam giác ABC có Â = 500, = 750, tính .
Câu 2: ( 2điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể).
a) 
b) 
Câu 3: (2 điểm) Tìm x biết:
a) b) 
Câu 4: (2điểm) Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 3 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng số máy đội thứ hai nhiều hơn số máy đội thứ ba là 3 máy.
Câu 5: (3 điểm) Cho có A = 900. Kẻ AH vuông góc với BC (HBC). Trên nữa mặt phẳng BC không chứa điểm A vẽ tia Bx vuông góc với BC. Trên Bx lấy điểm D sao cho BD = AH. Chứng minh rằng:
a) 
b) AB // DH
c) Tính ACB, biết BAH = 350
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 7 - Năm học 2010 - 2011
Môn thi: Toán
Mã đề 1
Câu
Nội dung
Điểm

1
Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
Xét có: 
500 + + 750 = 1800
 = 1800 - (500 +750) = 550
0,5
0,25

0,25

2
a)

b) = 
= 
= 
0,5

0,5

0,25

0,25


0,5

3
 a)  x =
 x = -16

b) 
 hoặc 
 x = hoặc x = 

0,5

0,50,5

0,25


0,25

4
Gọi số máy của ba đội lần lượt là x, y, z.
Vì số máy tỷ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc nên ta có:
2.x = 3.y = 4.z và y - z = 3
Hay và y - z = 3
Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có:

=> x = 18;
=> y = 12;
=> z = 9;
Vậy số máy của ba đội lần lượt là: 18, 12, 9
0,25

0,25

0,25
0,5


0,5

0,25

5

GT
; 
AHBC; HBC
BDBC; BD = AH


KL
a) 
b) AB // DH
c) Tính 

a) Xét ∆AHB và ∆DBH có
BD = AH (gt)

BH là cạnh chung
=> (c-g-c)
b) Vì nên (ở vị trí so le trong)
=> AB // DH
c) Xét ∆AHB có 
=>
Xét ∆ABC có 
=>

0,50,25
0,5


0,25

0,5

0,5

0,5

Chú ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn chấm, học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

PHÒNG GD- ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ KIểM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM Năm học 2011 - 2012
Môn thi: Toán 7 – Mã đề 2
(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
------------------------------------------------
Câu 1: (1 điểm)Viết công thức tính lũy thừa của một tích.
Áp dụng tính: . 35
Câu 2:
(2 điểm) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-12-13 09:21:42 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.27 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra học kì toán 7- 2 mã đề, Toán học 7. PHÒNG GD- ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ KIểM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS QUẢNG KIM Năm học 2011 - 2012 Môn thi: Toán 7 – Mã đề 1(Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)-----------------------------------------

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/kiem-tra-hoc-ki-toan-7-2-ma-de.k74nxq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan