Đề thi học sinh năng khiếu

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Trường THCS Lê Quý Đôn
Đề thi chọn học sinh năng khiếu vòng trường
Năm học 2008 – 2009
Môn: Toán – Lớp 7 . Thời gian làm bài 120 phút
Câu 1 (2 điểm): Ba tổ học sinh trồng được 179 cây xung quanh vườn trường . Số cây tổ I trồng so với tổ II bằng 6:11, so với tổ III trồng bằng 7:10. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?

Câu 2 (1,5 điểm): Tìm x biết,
a3 b

Câu 3 (1,5 điểm):
a, Cho chứng tỏ rằng: với a, b, x , y
b, Cho chứng tỏ rằng:

Câu 4 (1,5 điểm):Cho biểu thức f(x) =
a, Tính f b, Tìm giá trị lớn nhất của f(x).

Câu 5 (2,5 điểm): Cho ( ABC, vẽ phân giác BD, DAC. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với DB tại H, đường thằng này cắt BC ở E:
a, Chứng minh ( ABE đều.
b, Chứng minh ( ADE cân.
c, Từ A kẻ đường thẳng song song với BD, cắt đường thẳng BC tại F. CHứng minh ( ABF cân.

Câu 6 (1 điểm):Cho ( ABC, các đường cao BE, CF. Biết rằng AB + BE = AC + CF chứng mih AB = AC.----------------------Hết-------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm


Hướng dân chấm thi chọn HSG vòng trường môn Toán 7
năm học 2008 – 2009

Câu
Nộidung
Điểm

Câu 1
(2 điểm)
- Lập được 3 tỉ số bằng nhau
- GiảI và tìm được số cây của 3 tổ I, II, III lần lượt là: 42, 77; 60 cây

1
1

Câu 2
(1,5 điểm)
a, Tìm được x
b, Tìm được x = 2
0,75

0,75

Câu 3
(1,5 điểm)
- Chứng minh được phần a
- Chứng minh được phần b

0,75
0,75

Câu 4
(1,5 điểm)
a, f
b, - Lập luận để có được với mọi x
- Khẳng định f(x) đạt giá trị lớn nhất bằng x=0


0,750,5

0,25

Câu 5
(2,5 điểm)
Vẽ đúng hình được
Mỗi phần a, b,c được
0.5
0.5

Câu 6
(1điểm)
Ta có AB.CF = AC.BE = 2.S( ABC
Suy ra
0,25


0,75Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-09 10:21:45 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 8 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học sinh năng khiếu, Toán học 7. Trường THCS Lê Quý ĐônĐề thi chọn học sinh năng khiếu vòng trườngNăm học 2008 – 2009Môn: Toán – Lớp 7 . Thời gian làm bài 120 phútCâu 1 (2 điểm): Ba tổ học sinh trồng được 179 cây xung quanh vườn

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-thi-hoc-sinh-nang-khieu.q094uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác