ĐỀ+MA TRẬN+ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ 2 TOÁN 7 (2014)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

PHÒNG GD- ĐT .......
TRƯỜNG THCS ........


Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Thống kê
Nhận biết được dấu hiệu, lập bảng tần số

Tính số trung bình cộng .Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0 điểm
10%

1
1,0điểm
10%

3
2,0 điểm
20%

Biểu thức đại số
Thu gọn và sắp xếp đa thức
Tìm tổng, hiệu của 2 đa thức
Tìm nghiệm đa thức
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0 điểm
20%
2
2,0điểm
20%


4
4,0 điểm
40%

Tam giác

Định lí Py-ta-go,
Hai tam giác bằng nhau trong tam giác vuông

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0 điểm
20%2
2,0 điểm
20%

Quan hệ giữa các yếu tố. các đường đồng quy.

Vẽ hình về tia phân giác ngoài của tam giác
Chứng minh về tia phân giác, 3 đường phân giác đồng quy.Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,0điểm
10%
1
1,0điểm
10%

2
2,0 điểm
20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
5,0điểm
50%
3
3,0điểm
30%
2
2,0điểm
20%

11
10,0điểm
100%

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Năm học: 2013-2014
Môn thi: TOÁN - Lớp 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ ĐỀ XUẤT

Câu 1: ( 2 điểm ) Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau::

10 5 8 8 9 7 8 9 14 8
5 7 8 10 9 8 10 7 14 8
9 8 9 9 9 9 10 5 5 14

Dấu hiệu ở đây là gì?
Lập bảng “ tần số”
Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
Câu 2: ( 2 điểm ) Cho các đa thức :


Thu gọn và sắp xếp các đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.
Tính 
Câu 3: (2 điểm ) Tìm nghiệm của các đa thức sau:


Câu 4: ( 2 điểm ) Tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc A.
Kẻ MH vuông góc với AB, kẻ MK vuông góc với AC. Chứng minh rằng:
MH = MK.

Câu 5: ( 2 điểm ) Cho hình vẽ :

Tính góc KOL
Kẻ tia IO, hãy tính góc KIO.

Hết
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học: 2013-2014
Môn thi: TOÁN – Lớp 7

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT
(Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)

Câu
Đáp án
Điểm

1
( 2 điểm )
Dấu hiệu là : thời gian làm một bài tập của mỗi học sinh
Bảng tần số (0,5đ)
Thời gian (x)
5
7
8
9
10
14


Tần số (n)
4
3
8
8
4
3
N=30

 c)  phút


0,5
0,5

0,5
0,25
0,25

2
( 2 điểm )
 a) 

b) 0,5

0,50,5

0,5

3
( 2 điểm )
 là một nghiệm của đa thức 
vì 3(-5)+15 = 0 (1đ)
 là một nghiệm của đa thức
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-04-21 22:51:01 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ+MA TRẬN+ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ 2 TOÁN 7 (2014), Toán học 7. PHÒNG GD- ĐT ....... TRƯỜNG THCS ........ Cấp độ Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ caoThống kêNhận biết được dấu hiệu, lập bảng tần sốTính số trung bình cộng .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-ma-tran-dap-an-kiem-tra-ki-2-toan-7-2014.6lbtzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác