ĐỀ+MA TRẬN+ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ 2 TOÁN 7 (2013-2014)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Môn toán lớp 7
Nămhọc 2013 – 2014
(Thời gian 90 phút )
I.MA TRẬN
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Thống kê


Nhận biết dấu hiệu ; số các giá trị của dấu hiệu ; biết lập bảng tần số
Biết cách tính số trung bình cộng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ%
Bài 2a,b
1,0đ
10%
Bài 2c
0,5đ
5%3
1,5đ
15%

2.Biểu thức
đại sốBiết tìm tích của hai đơn thức
Biết tìm hệ số và bậc của một đơn thức
Biết lắp giá trị vào biến của đa thức để tính giá trị
Biết cách thực hiện các phép tính cộng ; trừ đa thức
Giải được bài toán về đa thức một biến
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Bài 3
1,5đ
15%
Bài 4c
0.5đ
5%
Bài 4a
1,5đ
15%
Bài 6
0,5đ
5%
4
4,0đ
40%

3.Tam giác.
Phát biểu được định lý Pi-ta-go. Tìm số đo một cạnh của tam giác vuông khi biết số đo của hai cạnh kia.
Biết vẽ hình và ghi giả thiết và kết luận của bài toán
Biết chỉ ra các điều kiện để kết luận hai tam giác bằng nhau
-Biết chứng minh hai tam giác vuông bằng nhau

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Bài 1, vẽ hình ghi GT-KL
2,5đ
25%
Bài 5a
1,0đ
10%
Bài 5b
0,5đ
5%

3
4,0đ
40%

4.Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giácBiết mối quan hệ giữa các cạnh trong tam giác,bất đẳng thức tam giác


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %Bài 5c
0,5đ
5%
1
0,5đ
5%

Tổng: Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
5,0đ
50%
3
2,0đ
20%
2
2,0đ
20%
2
1,0đ
10%
Số câu: 11
Số điểm:10,0
Tỉ lệ : 100%ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7
NĂM HỌC:2013-2014
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Bài 1: (2 điểm)
a. Phát biểu định lý Pi – ta – go. b. Áp dụng: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm; AC = 8cm.
Tính độ dài cạnh BC.
Bài 2 ( 1,5 điểm ) : Một xạ thủ bắn súng . Điểm số đạt được sau mỗi lần bắn được
ghi vào bảng sau
10
9
10
9
9
9
8
9
9
10

9
10
10
7
8
10
8
9
8
9

9
8
10
8
8
9
7
9
10
9

 a/ Dấu hiệu ở đây là gì ? có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu
b/ Lập bảng tần số .
c/ Tính số trung bình cộng của dấu hiệu
Bài 3 ( 1,5 điểm ): Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được:
a/ (2xy2).(3x2y3)
b/ (x2yz).(- 2xy3z2)
Bài 4 ( 2 điểm) : Cho hai đa thức:
P(x) = ; Q(x) 
a. Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).
b. Tính giá trị của đa thức Q(x) tại x = 1
Bài 5 ( 2,5 điểm) : Cho ABC vuông tại A. Đường phân giác BE (E AC).
Kẻ EK vuông góc với BC (K  BC). Gọi H là giao điểm của BA và KE.
Chứng minh : a) ABE = KBE
b) AH = KC
c) Tổng ba cạnh của AEH luôn lớn hơn HC

Bài 6 ( 0,5 điểm ) Cho đa thức P(x)
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-04-20 15:42:32 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.22 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ+MA TRẬN+ĐÁP ÁN KIỂM TRA KÌ 2 TOÁN 7 (2013-2014), Toán học 7. ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ IIMôn toán lớp 7Nămhọc 2013 – 2014(Thời gian 90 phút )I.MA TRẬN Cấp độChủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ caoThống kêNhận biết dấu hiệu ;

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-ma-tran-dap-an-kiem-tra-ki-2-toan-7-2013-2014.c56szq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan