Đề kiểm tra học kì 2- Toán 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề kiểm tra học kỳ IIMôn thi: Toán Lớp: 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
(đề thi gồm có 2 trang)

I. trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).
Bài 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Giá trị của biểu thức 5x2y + 5y2x tại x = - 2 và y = - 1 là:
A. 10
B. -10
C. 30
D. - 30

 Câu 2: Đa thức có nghiệm là:
A.x = 2; x= -1; x= 1
B. x = 2; x=-1
C. x = 2
D. x = 2; x = 1


Bài 2: Hãy nối mỗi ý ở cột trái với mỗi ý của cột phải sao cho được khẳng định đúng:
a) Giao điểm của ba đường phân giác trong tam giác
b) Giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác
1) cách đều ba đỉnh của tam giác

2) cách mỗi đỉnh bằng độ dài mỗi đường
3) cách đều ba cạnh của tam giác

Bài 3: Hãy điền dấu “x” vào ô trống (…) một cách thích hợp.
Câu
Đúng
Sai

a. Bộ ba đoạn thẳng có độ dài 3cm; 4cm; 7cm là ba cạnh của một tam giác.b. Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.Bài 4: Dùng các từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ “…” để được các khẳng định đúng:
Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó:
a) Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì …………………….
b) Đường xiên nào ……………………thì có hình chiếu lớn hơn.

II. Tự luận: (7 điểm).
Bài 5: (2 điểm). Điểm kiểm tra toán học kì II của lớp 7A được thống kê như sau:
Điểm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số
1
2
2
4
5
7
7
7
5
2
2
N = 44

 a, Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng (trục tung biểu diễn tần số, trục hoành biểu diễn điểm số).
b, Nêu nhận xét về kết quả bài kiểm tra.
Bài 6: (2,5 điểm). Cho các đa thức:
P(x) = x3- 2x4 + x2 – 5 + 5x
Q(x) = - x4- 3x3+ 4x2 – 6x + 7
a. Tính P(x) + Q(x); P(x) - Q(x);
b. Chứng tỏ rằng x =1 là nghiệm của P(x) nhưng không phải là nghiệm của Q(x).
Bài 7:(3,5 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, lấy D làm trung điểm BC, kẻ DH vuông góc AB;
DK vuông góc AC.
a. Chứng minh rằng: BHD CKD.
b. Trên tia đối của tia DK lấy điểm E sao cho DE = DK. Chứng minh rằng:
900.
c. Chứng minh rằng: BE < CD.
đáp án và biểu điểm
I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
Bài 1:
Câu1: D Câu 2: C
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-04-16 21:52:21 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 195 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra học kì 2- Toán 7, Toán học 7. đề kiểm tra học kỳ II Môn thi: Toán Lớp: 7Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.(đề thi gồm có 2 trang)I. trắc nghiệm khách quan: (2 điểm).Bài 1: Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1. Giá trị của biểu thức 5x2y + 5y2x tại x = - 2 và y = - 1 là: A. 10B. -10C. 30D. - 30 Câu 2: Đa thức có nghiệm là: A.x = 2; x= -1; x= 1B. x = 2; x=-1C. x = 2D. x = 2; x = 1 Bài 2: Hãy nối mỗi ý ở cột trái với mỗi ý của cột phải sao cho được khẳng định đúng:a) G

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kiem-tra-hoc-ki-2-toan-7.0cuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác