de kiem tra cuoi hoc ki 2 toan 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
đề kiểm tra chất lợng học kỳ II
Năm học : 2007 – 2008
Môn: toán lớp 7
Thời gian làm bài: 120 phút
= = = = = = = = = = = = = = = = = & * * * & = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
I – phần trắc nghiệm
Bài 1: ( 3 Điểm ) Chọn chữ cái in hoa trớc câu trả lời đúng
1) Giá trị của biểu thức tại x = 1; y = 2 là:
A. 13 B. – 5 C. – 4 D. – 6
2) Thu gọn đơn thức ta đợc kết quả nào ?
A. B. C. D. 
3) Bậc của đa thức là
A. 6 B. 5 C. 2 D. Tất cả đều sai.
4) Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây không là độ dài ba cạnh của một tam giác ?
A. 3 cm; 4 cm; 5 cm B. 6 cm; 9 cm; 12 cm
C. 4 cm; 5 cm; 7 cm D. 2 cm; 4 cm; 7 cm
5) Cho (ABC có , I là giao của ba đờng phân giác, khẳng định nào là đúng ?
A. B. C. D. 
6) Cho (ABC vuông tại A, có AB = 9 cm; BC = 15 cm. Độ dài cạnh AC là:
A. AC = 11 cm B. AC = 13 cm C. AC = 12 cm D. AC = 10 cm.
II – phần tự luận:
Bài 2: ( 2 Điểm )
a) Tìm x, biết : 
b) Vẽ đồ thị của hàm số . Trong các điểm sau điểm nào thuộc ? không thuộc đồ thị của hàm số trên: 
Bài 3: ( 2 Điểm ) Cho hai đa thức 

a) Tìm đa thức sao cho 
b) Tính 
c) Tìm x để h(x) = 0
Bài 4: ( 3 Điểm ) Cho (ABC vuông tại A, các phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I. Gọi D, E lần lợt là hình chiếu vuông góc của I trên AB, AC.
a) Chứng minh AD = AE
b) Chứng minh BD + CE = BC
c) Cho AB = 6 cm, AC = 8 cm. Tính AD, AE.
đề kiểm tra chất lợng học kỳ II
Năm học : 2007 – 2008
Môn: toán lớp 7
(Thời gian làm bài: 120 phút)
= = = = = = = = = = = = = = = = = & * * * & = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
I – phần trắc nghiệm
Bài 1: ( 3 Điểm ) Chọn chữ cái in hoa trớc câu trả lời đúng
1) Giá trị của biểu thức tại là:
A. 0 B. C. D. Không xác định
2) Biểu thức có giá trị bằng khi x bằng bao nhiêu ?
A. x = -2 B. C. D. 
3) Nghiệm của đa thức là
A. B. C. D.
4) Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?
A. 3 cm; 7 cm; 5 cm B. 12 cm;16 cm; 2 dm
C. 4 cm; 5 cm; 7 cm D. 2 cm; 4 cm; 7 cm
5) Cho (ABC cân tại A có , khẳng định nào là đúng ?
A. B. C.
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-04-10 20:55:17 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 425 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi de kiem tra cuoi hoc ki 2 toan 7, Toán học 7. đề kiểm tra chất lợng học kỳ IINăm học : 2007 – 2008Môn: toán lớp 7Thời gian làm bài: 120 phút= = = = = = = = = = = = = = = = = & * * * & = = = = = = = = = = = = = = = = = = =I – phần trắc nghiệmBài

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-2-toan-7.shn3xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác