Đề + ĐA học kì II toán 7

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

MA TRẬN ĐỀ KT HK 2
MÔN TOÁN - LỚP 7
(2013-2014)
 
             Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1.Thống kê
(10 tiết)
Nhận biết dấu hiệu điều tra.
Biết mốt của dấu hiệu
Hiểu và lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.
 
 
 
Số câu    
Số điểm  tỉ lệ%  
2

2

 
 
4
2đ= 20%
2.Biểu thức đại số
(15 tiết)
Nhận biết  đơn thức đồng dạng,
Biết thu gọn, xác định bậc đơn thức.
Biết tính giá trị của đa thức 1 biến khi biết giá trị của biến.
- Hiểu và cộng, trừ hai đa thức một biến đã sắp xếp.
 
 
Tìm nghiệm đa thức dạng
x2 – bx hoặc
x2 – b2 = 0
 
Số câu    
Số điểm  tỉ lệ %
3
                 2đ
2
1,5đ
 
1
0,5đ
6
4đ= 40%
3.Tam giác, định lí Pi-ta-go.
(13 tiết)
Biết  số đo góc của tam giác,nhận dạng tam giác
 
 
- Áp dụng định lí Pi-ta-go tính độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.
 
 
Số câu    
Số điểm  tỉ lệ %
1
                         1đ
 
1

 
2
2đ= 20%
4. Các đường đồng quy trong tam giác.
(13 tiết)
Nhận biết quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong  tam giác
Hiểu tính chất trọng tâm tam giác để tính khoảng cách từ đỉnh đến trọng tâm hoặc chân đường trung tuyến.
 
Vận dụng các trường hợp bằnng nhau của hai tam giác để chứng minh.
 
Số câu 
Số điểm  tỉ lệ %
1

1
0,5đ
 
 
1
                   0,5đ          
3

T.số câu   
T.s điểm 
7

5

3

15
10đ
100%
Tỉ lệ%
50%
30%
20%
 
 
 
 
 

 
 
PHÒNG GD – ĐT TP BUÔN MA THUỘT
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKII
NĂM HỌC: 2013 – 2014
MÔN: TOÁN 7
THỜI GIAN: 90 phút( không kể thời gian phát đề)
 
Câu 1: (1,5đ)
 Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 được ghi lại trong bảng sau:
 
6
4
3
2
10
5
7
9
5
10
1
2
5
7
9
9
5
10
9
10
2
1
4
3
1
2
4
6
8
9
  a/ Hãy lập bảng tần số của dấu hiệu và tìm mốt của dấu hiệu?                          
b/ Hãy tính điểm trung bình của học sinh lớp đó?
Câu 2: (1,5đ)
  a/Tìm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:
 5x2y ;         (xy)2 ;       – 4xy2 ;      -2xy ;         x2y
b/ Hãy thu gọn và tìm bậc của đơn thức : B = xy2. (x2y)
Câu 3: (2,5đ)
Cho các đa thức 
 P(x) = 2x2 – 3x – 4
             Q(x) = x2 – 3x  + 5
a/ Tính giá trị của đa thức P(x) tại  x = 1 .
b/Tìm H(x) = P(x) - Q(x) .
c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) .
Câu 4 : (2đ)
a/ Cho có . So sánh ba cạnh của
     b/  Cho ABC cân tại A biết . Tính số đo các góc còn lại của ABC.
Câu 5: (2.5đ)
      Cho ABC vuông tại A, có AB = 9cm, AC = 12cm.
          a/  Tính BC.
           b/  Đường trung tuyến AM và đường trung tuyến BN cắt nhau  tại G. Tính AG.
           c/  Trên tia đối của  tia NB, lấy điểm D sao cho NB=ND.Chứng minh: .
HẾT

 
 
ĐÁP ÁN
Câu
Hướng dẫn chấm
Số điểm
1
 
 
 
a/
Giá trị (x)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Tần số (n)
3
4
2
3
4
2
2
1
5
4
N= 20

0,75đ
M0 = 9
0,25đ
b/

0,5đ
2
a/
Các đơn thức đồng dạng: 5x2y và x2y
0,5đ
b/
Thu gọn: B = xy2. (x2y) =
0,25đ
                                                 =
0,25đ
Bậc của đơn thức B là: 6
0,5đ
3
 
 
a/
P(1) = 2.12 – 3.1 – 4 = – 5 
0,5đ
b/
 
 
 
 
H(x) = P(x) – Q(x) = (2x2 – 3x – 4) –  (x2 – 3x  + 5)
0,5đ
                   = x2 – 9
0,5đ
c/
Ta có H(x)=0 => x2 – 9 = 0
0,5đ
x2 = 9 hay x =
0,5đ
4
a/
Theo định lí về tổng ba góc trong tam giác ABC, ta có:
A+ B + C = 1800
0,25đ
 
Suy ra: C = 1800 – (A+ B) = 1800 – (800 + 600) = 400
0,25đ
 
Ta có A > B > C (800 > 600 > 400) nên BC > AC > AB
0,25đ
0,25đ
b/
 
Vì cân tại A nên B = C
0,25đ
0,25đ
Ta có Â + B + C = 1800 suy ra B = C =
0,25đ
0,25đ

5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vẽ hình viết GT-KL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 đ
a/
Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông ABC, ta có:
BC2 = AB2 + AC2 = 92 + 122 = 225
0,5đ
BC = 15 (cm)
0,5đ
b/
Ta có AM là đường trung tuyến trong tam giác vuông ABC, nên:
AM = BC/2 = 15 / 2 = 7,5 (cm)
0,25đ
Ta có G là trọng tâm của tam giác ABC, nên:
AG = (cm)
0,25đ
c/
Xét hai tam giác: DCN và BAN, có:
ND = NB (gt)
(đđ)
NC = NA (gt)
Do đó, DCN = BAN ( c – g – c)
0,25đ

0,25đ
 
Chú ý: HS có cách giải khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-04-13 10:09:23 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 743 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề + ĐA học kì II toán 7, Toán học 7. MA TRẬN ĐỀ KT HK 2 MÔN TOÁN - LỚP 7 (2013-2014) Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 1.Thống kê (10 tiết) Nhận biết dấu hiệu điều tra. Biết mốt của dấu hiệu Hiểu và

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/de-da-hoc-ki-ii-toan-7.qcuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác