30 đề thi học kì 2 (Có đáp án)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

phòng gd – ĐT ĐẠI LỘC
Trường tHCS QUANG TRUNG
đề Kiểm tra học kỳ II ( 2013-2014)
Môn: Toán Lớp 7
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
GV RA ĐỀ : Phạm Thị Lệ Dung


Ma trân
Cấp độ


Chủ đề
Mức độ kiến thức

TổngNhận biết


Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao


Đơn thức


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:


Nhân hai đơn thức

Tính:


0,5

0,5

1
1,0
Tỉ lệ:10%

Thống kê


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
Nhận biết dấu hiệu
Lập bảng tần số
Tính số trung bình cộng

0,5

1,0


1,0


1
2,5
Tỉ lệ 25%

Đa thức


Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:


Sắp xếp các hạng tử theo lũy thừa của biến
Cộng,trừ da thức0,5

2,0

1
2,5
Tỉ lệ 25%

Các đường đồng qui trong tam giác
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
T/chất đường trung tuyến
Vẽ hình, viết gt-kl
Chứng minh...
0,5

0,5

2,5

0,5

2
4.0
Tỉ lệ 40%

Tổng Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:

1,0
Tỉ lệ 10%

2,5
Tỉ lệ 25%

6,5
Tỉ lệ 65%
5
10,0
Tỉlệ 100%


PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG NĂM HỌC 2013 - 2014
Môn: Toán ; Khối : 7
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Giáo viên ra đề: Phạm Thị Lệ Dung
Bài 1: (1 điểm)
a. Để cộng ( hay trừ ) các đơn thức đồng dạng ta thực hiện như thế nào ?
b. Áp dụng: Tính tổng của ba đơn thức xy3 + 5xy3 – 7xy3
Bài 2: (1 điểm) a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. b. Áp dụng: Cho (ABC, AM là đường trung tuyến (MЄBC).
G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.
Bài 3: (2,5 điểm)
Điểm kiểm tra môn Toán của 30 bạn trong lớp 7B được ghi lại như sau:
8 9 6 5 6 6 7 6 8 7
5 7 6 8 4 7 9 7 6 10
5 3 5 7 8 8 6 5 7 7

a. Dấu hiệu ở đây là gì? b. Lập bảng tần số? c . Tính số trung bình cộng.
Bài 4: (2,5 điểm)Cho hai đa thức:
Cho P(x)=; 
a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b. Tính P() + Q() và P() – Q().
Bài 5: (3 điểm)
Cho  vuông tại A. Đường phân giác BD (DЄ AC). Kẻ DH vuông góc với BC (H  BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD.
Chứng minh:
a) AD=HD
b) BDKC
c) DKC=DCK

Bài
Hướng dẫn chấm
b.điểm

Bài1.
a. Nêu đúng cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.

b. xy3 + 5xy3 – 7xy3 = - xy3
(0,5đ)

(0,5đ)

Bài2.
 a. Nêu đúng tính chất
b. 
(0,5đ)

(0,5đ)
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-05-03 05:10:59 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 441 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.64 M | File type: doc
lần xem

đề thi 30 đề thi học kì 2 (Có đáp án), Toán học 7. phòng gd – ĐT ĐẠI LỘCTrường tHCS QUANG TRUNGđề Kiểm tra học kỳ II ( 2013-2014)Môn: Toán Lớp 7Thời gian: 90 phút(Không kể thời gian giao đề)GV RA ĐỀ : Phạm Thị Lệ Dung Ma trânCấp độChủ đề Mức độ ki

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc7/30-de-thi-hoc-ki-2-co-dap-an.d4e9zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan