ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HÀ ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: TOÁN - LỚP 6
Tổ : Toán- lý Thời gian 90 phút( không kể thời gian giao đề)Bài 1(1 điểm)
Thế nào là hai số nghịch đảo của nhau?
Áp dụng : Tìm số nghịch đảo của : ; -3; 1; 0; 0,4
Bài 2: (1 điểm)
Thế nào là tia phân giác của ? Vẽ hình minh họa với = 60o
Bài 3: (1 điểm) Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần

Bài 4: Tìm x biết: (1,5 điểm)
a) 
b) 
Bài 5 : Tính (1,5 điểm)

Bài 6: (2 điểm)
Một lớp học có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá chiếm số học sinh giỏi, còn lại là số học sinh trung bình( không có học sinh yếu kém). Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 7: ( 2 điểm )
Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chưa tia Ox, xác định hai tia Oy và Ot sao cho = 300, = 700.
a) Tính 
b) Tia Oy là tia phân giác của không? Vì sao?
c) Gọi tia Om là tia đối của tia Ox. Tính .
d) Gọi tia Oa là tia phân giác của . Tính .
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:

Bài1: Trả lời đúng như SGK toán 6 tập 2: ( 0,5 điểm)
- Áp dụng: nghịch đảo của ; -3; 1; 0; 0,4 lần lượt là: 3; ; 1; 0; ( 0,5 điểm)
Bài 2: Oz là tia phân giác của khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox; Oy và tạo với hai tia ấy hai góc bằng nhau. (0.75 điểm).
(Hình vẽ: ...................................0.5 điểm)

Bài 3: ( 1 điểm ) Quy đồng đưa về cùng mẫu
Ta có: 
Vì: 
Suy ra: 
Bài 4: Mỗi câu 0,75 điểm
a) 

b) 

Bài 5: (1,5 điểm)


Bài 6( 2 điểm)
Số học sinh giỏi là: (HS) 1 điểm
Số học sinh khá là: 0.5 điểm
Số học sinh trung bình là: 40 – (10 + 15) = 15(HS) 0.5 điểm
Bài 7:
Vẽ hình đúng chính xác: 0.5 điểm

Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có < ( 300< 700) suy ra tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot ta có hệ thức: + =
Hay: 300 + = 700
 = 700 - 300 (1 điểm)
 = 400
Tia Oy không là yia phân giác của vì  (0.5 điểm)
Vì Om là tia đối của tia Oy nên là góc bẹt suy ra tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Om, do đó: + = 
Hay 700 + = 1800
 = 1800 – 700 ( 1 điểm)
 = 1100
Vì Oa là tia phân giác của suy ra 
Vì tia Ot nằm giữa hai tia Oa và Oy ta có hệ thức: 
Hay: 550 + 400 = (1 điểm)
Suy ra: = 950
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-04-07 19:28:17 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 103 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6, Toán học 6. PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HÀ ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008 – 2009TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO MÔN: TOÁN - LỚP 6Tổ : Toán- lý Thời gian 90 phút( không kể thời gian giao đề)Bài 1(1 điểm)Thế na

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6.e495tq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác