Đề thi học KÌ II Toán 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013
                                                                   MÔN: TOÁN 6
                                                                          Thời gian: 90 phút (không kể giao đề)
                                                                                          ------------------
I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 đ)
Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài:
Câu 1: Trong các phân số sau: phân số lớn nhất là:
 A.   B.   C.   D.
Câu 2: Rút gọn phân số đến phân số tối giản ta được phân số:
 A.   B.   C.   D.
Câu 3: Đổi phân số ra hỗn số ta được:
 A.   B.  C.  D.
Câu 4: Số nghịch đảo của là;
 A.   B.   C.   D.
Câu 5: Số 0 ,75 được viết dưới dạng phân số thập phân là:
 A.   B.   C.  D.
Câu 6: Hai phân số và bằng nhau nếu:
 A. a.b = c.d  B. a.c = b.d  C. a.d = b.c  D.a+d = b+c
Câu 7:  Tính: 25% của 12 bằng:
 A. 2   B. 3   C. 4   D. 6
Câu 8: Góc nhọn là góc có số đo:
 A. Bằng 900  B. Lớn hơn 900 C. Bé hơn 900  D. Bằng 1800
Câu 9: Hai góc phụ nhau, nếu một góc có số đo bằng 300 thì số đo góc còn lại bằng:
 A. 300   B. 600   C. 900   D. 1200
Câu 10: Hai góc có số  đo lần lượt bằng 700 và 1100 là hai góc:
 A. Bù nhau  B. Phụ nhau  C. Kề bù nhau  D. Kề nhau
I. TỰ LUẬN: (7,5 đ)
Bài 1: (2,5 điểm)
Tính:           A =              
                    B =  
                               C
Bài 2: (1,5 điểm)
Tìm x biết:  a) x -                      b)
Bài 3: (1,75 điểm)

         Bạn  Vân đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được số trang, ngày thứ hai đọc số trang của cuốn sách, ngày thứ ba đọc hết 35 trang còn lại.
a)      Trong hai ngày đầu, bạn Vân đọc được mấy phần cuốn sách?
b)     Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?
Bài 4: (1,75 điểm)
Cho góc xOy bằng 1200, vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho góc xOz bằng 900.
a)      Tính số đo góc zOy.
b)     Vẽ tia On là phân giác của góc xOy; tia Oz có phải là tia phân giác của góc nOy không? Giải thích vì sao?
 
------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013
  PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH           Môn: Toán - Lớp 6
                                                                                             HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                                                                     ------------------
 
I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 đ) (Mỗi ý đúng ghi 0,25 đ)
 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ý
B
C
B
B
D
C
B
C
B
A
 
I. TỰ LUẬN: (7,5 đ)
Bài 1: (2,5 đ)
A=
0,75đ
 

 
 
0,50đ
 
0,50đ

 
0,75đ
 
Bài 2: (1,5 điểm)
a.

 
 
0,75đ
b.
      
0,50đ
 
0,25đ
Bài 3: (1,75 điểm)
a. Phân số biểu thị số phần cuốn sách Vân đọc trong 2 ngày đầu:
             (cuốn)
0,75đ
b. Phân số biểu thị số phần cuốn sách Vân đọc trong ngày thứ 3: (cuốn)
0,50đ
   Cuốn sách có số trang là: (trang)
0,50đ
Bài 4: (1,75 điểm)

Hình vẽ:
a.(0,75 điểm)
Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên:  xÔz + zÔy  = xÔy
zÔy = xÔy –xÔz = 1200 – 900 = 300
 
b. (0,75 điểm)
Tia On là phân giác xÔy: nÔy = nÔx = xÔy = 600
Do: zÔy  tia Oz nằm giữa 2 tia On và Oy
Nên: nÔy = nÔz + zÔy
=>     nÔz = nÔy - zÔy  = 600 - 300 = 300
Do:  nÔz = zÔy và Oz nằm giữa 2 tia On, Oy
Nên: Oz là phân giác của  nÔy
0,25đ
 
0,25đ
0,50đ
 
 
0,25đ
 
0,25đ
 
0,25đ
 
 
Ghi chú: HS có cách giải khác nhưng hợp lý thì vẫn ghi điểm tối đa cho từng câu.
---------------------------------------
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-05-06 14:03:34 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 1682 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học KÌ II Toán 6, Toán học 6. PHÒNG GD&ĐT HÒA BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: TOÁN 6 Thời gian: 90 phút (không kể giao đề) ------------------ I. TRẮC NGHIỆM: (2,5 đ) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6.7cuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác