Đề KSCL Toán 6 giữa HK II (2006-2007)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PGD LONG ĐIỀN
Tr THCS TRẦN NGUYÊN HÃN
ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ II Môn toán 6
Thời gian làm bài : 60 phút
I. Trắc nghiệm: 3đ
Khoanh tròn đáp án đúng mà em chọn.
1. x +(-3) =9 thì x = A/ 6 B/ -3 C/ -27 D/ 12
2. 20 phút đổi ra giờ được : A/ giờ B/ giờ C/ 3 giờ Dgiờ
3. (-2).4 –(- 3) = A/ 24 B/ -11 C/ -5 D/ -14
4. Rút gọn phân số ta được phân số tối giản là A/ B/ C/ D/ Phân số khác.
5. Góc A = 890 30’ thì gọi là: A/ Góc nhọn B/ Góc tù D/ Góc bẹt
6. Góc xAy = 200 , góc tBz = 700. Đây là 2 góc : A/ Kề nhau B/ Bù nhau C/ Phụ nhau D/ Kề bù
II. Tự luận: 7đ
Bài 1 (2 đ):
Tính: 15.(-42) + (-15). 58 + 1500
Rút gọn các phân số: ;
Bài 2 (3 đ): Tìm số nguyên x, biết: a) 5x – 12 = 48 b)  c)
Bài 3 ( 2đ): Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc yOx = 1200, góc zOx = 400.
Tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
Tính số đo góc yOz?

…………………………oOo…………………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-12-09 22:45:36 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề KSCL Toán 6 giữa HK II (2006-2007), Toán học 6. PGD LONG ĐIỀNTr THCS TRẦN NGUYÊN HÃNĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ II Môn toán 6 Thời gian làm bài : 60 phútI. Trắc nghiệm: 3đ Khoanh tròn đáp án đúng mà em chọn.1. x +(-3) =9 thì x = A/ 6 B/ -3 C/ -27 D/ 122. 2

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-kscl-toan-6-giua-hk-ii-2006-2007.e4fdwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan