Đề KSCL theo mẫu giữa kỳ 2 toán 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
 
 
 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm).
Viết phương án đúng ( A, B, C hoặc D) vào bài thi.
Câu 1. Cho tập hợp . Cách viết đúng là
A.                           
B.                                     
C.                            
D.             
Câu 2. Kết quả của phép tính là
A.                
B.                          
C.                           
D.    
Câu 3. Giá trị của chữ số x để số chia hết cho cả 2 và 5 là
A.        
B.                       
C.         
D.
Câu 4. Kết quả của phép tính là
A. -100           
B. 100                      
C. 15                  
D. -15
Câu 5. Khi rút gọn phân số được phân số tối giản là
A.
B.                      
C.                   
D.
Câu 6. Kết quả phép tính là
A.      
B.                       
C.                   
D.
Câu 7. Cho điểm M nằm giữa 2 điểm A và B. Biết AM = 7cm, AB = 13 cm thì MB bằng:
A. 20cm
B.
C. 6cm
D.
Câu 8. Cho hình vẽ, biết .
 Số đo góc xOz là
A.   B.
C.   D.
II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm).
Câu 9 (2,0 điểm). Tính:
a)     b)
Câu 10 (2,5 điểm). Tìm x, biết:
a)   b)
Câu 11 (2,5 điểm) . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia vẽ hai tia và sao cho ,.
a) Hỏi trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao?
b) Tính số đo góc .
c) Tia có phải là tia phân giác của góchay không? Vì sao?
Câu 12 (1,0 điểm). Tìm tất cả các số tự nhiên n để phân số là phân số tối giản.
--------------------------------------------HẾT--------------------------------------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
 
Họ và tên thí sinh..........................................Số báo danh...............................................

SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
 
 
 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN – LỚP 6
(Hướng dẫn gồm 02 trang)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:(2,0 điểm)
 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
D
B
A
C
A
C
B
 
II. PHẦN TỰ LUẬN:(8,0 điểm)
 
Câu
Nội dung
Điểm
 
 
 
 
 
9
(2,0 điểm)
a) Ta có:
0,25

0,25

0,25
Vậy
0,25
b)Ta có:
0,25

0,25

0,25
Vậy
0,25
10
(2,5 điểm)
 
a)
0,5

0,25

0,25
Vậy
0,25
b) Ta có:
0,5

0,25

0,25
Vậy
0,25
 
 
 
11
(2,5 điểm)
 
 
Hình vẽ đúng
 
 
 
 
 
 
0,25
 
 
 
a)Trên nửa mặt phẳng bờ là  Ox  ta có : (vì 650 300)
  nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy                           
0,50
b)Vì tia  Oz nằm giữa  hai tia Ox và Oy, ta có:
        
0,50
Hay 650 + = 1300    = 1300 –650 = 650 
 
0,50

 
  Vậy
0,25
c) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy vì tia Oz nằm giữa  hai tia Ox và Oy và
0,50
 
12
(1,0 điểm)
Ta có
0,25
Để phân số là phân số tối giản thì phân số là phân số tối giản
0,25
Muốn vậy thì 15 và n – 2 phải là hai số nguyên tố cùng nhau.  Vì 15 có hai ước khác 1, khác 15 là 3 và 5. Từ đó suy ra n -2 không chia hết cho 3, không chia hết cho 5
0,25
Tức là và
0,25
---------------------------Hết--------------------------
Lưu ý: Đáp án trên đây lời giải tóm tắt các bài toán. Nếu học sinh làm theo cách khác mà đúng, vẫn cho điểm tối đa.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-04-10 21:07:53 | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề KSCL theo mẫu giữa kỳ 2 toán 6, Toán học 6. SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THEO MẪU NGẪU NHIÊN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: TOÁN – LỚP 6 Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Viết phương án

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-kscl-theo-mau-giua-ky-2-toan-6.gsct0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan