Đề thi học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
Họ và tên
.....................................
                            Số phách:
Lớp 2...........
                            Số phách:
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                     Môn : TOÁN 2
           ( Thời gian làm bài 40 phút)
 
 
     Bài 1( 2 điểm):-  Tính nhẩm:
7 + 9 = ……
29 + 21 = ……
8 + 2 + 6 = ……
14 - 6 = …..
45 - 37 = ……
23 + 34 -12=……
5 + 8 = ….
100-56 = …….
4 + 7 + 6 = …….
                      - Điền dấu >;
   16 + 8 …….34 - 12
16 - 8 …….32 - 23
100 - 20 ….30 + 30
45 + 56 …….56 + 45
14 + 28 …….67 - 34
12 + 48 ……37  + 14
Bài 2( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
100 - 34             39 + 54              46 + 29           28 + 36               57 - 39
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3( 2 điểm)
-         Thực hiện phép tính:
35 + 23 - 17 = .........................                            100 - 37 – 38 = .......................
                  = .........................                                                     = ......................
16 + 45 - 19 = .........................                            47 + 13 + 38 = .......................
                  = .........................                                                     = .....................
-         Tìm y:
  Y + 38 = 66 - 18                                                                     44 – y = 27
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
Bài 4:( 2 điểm) : Giải toán:
- Lớp 2A có 35 học sinh. Lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 4 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Năm nay, bố 36 tuổi. Bố kém ông 22 tuổi. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5( 2 điểm):
a)Viết dấu +; dấu -; dấu x hoặc dấu : vào ô trống cho thích hợp
48          8          4   = 40         4                      23         16          34   = 41    
       b) Số hình chữ nhật trong hình dưới là.................hình
 
            - Hình vẽ trên có………… đoạn thẳng
 
 
 
 
 
 
Họ và tên
.....................................
                            Số phách:
Lớp 2...........
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                     Môn : TOÁN 2
           ( Thời gian làm bài 40 phút)

                            Số phách:
 
 
 
     Bài 1( 2 điểm):-  Tính nhẩm:
8 + 4 = ……
26 + 24 = ……
9 + 2 + 9 = ……
14 - 7 = …..
45 - 26 = ……
35 + 34 -17 =……
5 + 6 = ….
59-56 = …….
6 + 7 -3 = …….
                      - Điền dấu >;
   16 + 8 …….34 - 12
16 - 8 …….32 - 23
100 - 20 ….30 + 30
45 + 56 …….56 + 45
14 + 28 …….67 - 34
12 + 48 ……37  + 14
Bài 2( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:
100 - 47             34 + 58             46 + 26           58 + 36               87 - 38
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3( 2 điểm)
-         Thực hiện phép tính:
65 + 23 - 77 = .........................                            100 - 5 – 38 = .......................
                  = .........................                                                     = ......................
56 + 35 - 79 = .........................                            58 + 13 + 8 = .......................
                  = .........................                                                     = .....................
-         Tìm y:
  Y - 25 = 36 - 28                                                                     78 – y = 27 + 38
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 

 
 
 
Bài 4:( 2 điểm) : Giải toán:
- Nhà Lan nuôi 26 con gà. Nhà Hồng nuôi 14 con gà. Hỏi nhà Lan nuôi nhiều hơn nhà Hồng bao nhiêu con gà?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mẹ mua 4 chục quả trứng. Mẹ đem biếu bà một số quả trứng thì còn lại 24 quả. Hỏi mẹ đem biếu bà bao nhiêu quả trứng?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Bài 5( 2 điểm):
a)Viết số vào ô trống cho thích hợp:
   3         +        4   = 90                                               2 - 3         =   57
   b) Hình vẽ sau có ……….. đoạn thẳng
   - Có………. hình tam giác
   - Có………. hình tứ giác

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-07-30 16:39:38 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 126 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học kì 1, Toán học 2. Họ và tên ..................................... Số phách: Lớp 2........... Số phách: BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Môn : TOÁN 2 ( Thời gian làm bài 40 phút) Bài 1( 2 điểm):- Tính nhẩm: 7 + 9 = …… 29 + 21

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc2/de-thi-hoc-ki-1.g7v60q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác