Đề KSCL Giữa kỳ II Toán + TV Lớp 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Trường……………………                              ĐỂ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp………………………..                                    Năm học: 2012-2013
Họ và tên…………………..                    Môn: Tiếng Việt: Khối 2
                                                                     Thời gian: 40 phút
 
I/ Đọc thầm (4 điểm )
Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài tập đọc “Bé nhìn biển ” sách tiếng việt lớp 2 tập 2 trang 65 .Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1/ Bé ra biển vào dịp nào?
a/ Dịp nghỉ hè .
b/ Dịp nghỉ học.
c/ Dịp bố nghỉ mát.
Câu 2/ Hình ảnh nào cho thấy biển rất rộng?
a/ To bằng trời.
b/ Giằng với sóng.
c/  Khiêng sóng lừng.
Câu 3/  Những câu thơ nào cho em thấy biển giống như trẻ con?
a/ Phì bò như bể; Biển mệt thở rung.
b/ Chơi trò kéo co.
c/ Chơi trò kéo co; Lon ta lon ton.
Câu 4/  Bộ phận in đậm trong câu. “Biển mệt thở rung”. Trả lời cho câu hỏi nào?
a/ Thế nào.
b/ Vì sao.
c/ Khi nào.
 
II/ Kiểm tra viết ( 10 điểm)
1/ Chính tả (5 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Sông Hương”(Từ “Mỗi mùa hè…đến dát vàng.) SGK Tiếng Việt 2 Tập 2 trang 72
   ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................                           
2/ Tập làm văn (5 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu). Nói về mùa hè theo gợi ý sau:
- Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?
- Mặt trời mùa hè như thế nào?
- Cây trái trong vườn như thế nào?
- Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè?
 
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 
 
 
Trường……………………                              ĐỂ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Lớp………………………..                                    Năm học: 2012-2013
Họ và tên…………………..                    Môn: Toán: Khối 2
                                                                     Thời gian: 40 phút
 
 Bài 1/ Tính :
             2 x 3 =        3 x 4 =              5 x 4  =                         5 x 3  =
             12  : 2  =     24  : 3 =           20 : 4 =                         20 : 5 =
  Bài 2 : Ghi kết quả tính :
            3 x5 + 5 =                         3 x 10 –14 =
            2 : 2 x 0  =                        4 : 4   + 6   =
 Bài 3/  Tìm X :
            a.   X x 2 = 12
            b.  X : 3  = 5   
 Bài 4/  Có 18 học sinh chia đều thành 3 nhóm . Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ?              
 Bài 5/   Tính độ dài đường gấp khúc ( theo hình vẽ )
 
 
                                       2 cm
                                                                   3 cm
 
                                                                                    2 cm
 
 
 
 
 
 Đáp án :
 1:  6   ;   12    ; 20   ; 15
                6 ;       8    ; 5     ;   4
 2/   Ghi kết quả tính :
     20   ;   16    ;   1  ;   7
 3/  a.   X =  6
                b.   X = 15
   4/  ĐS :  6 HS
 5/  2 + 3 + 2 =   7 cm
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-02-24 23:18:20 | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 431 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề KSCL Giữa kỳ II Toán + TV Lớp 2, Toán học 2. Trường…………………… ĐỂ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II Lớp……………………….. Năm học: 2012-2013 Họ và tên………………….. Môn: Tiếng Việt: Khối 2 Thời gian: 40 phút I/ Đọc thầm (4 điểm ) Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài tập

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc2/de-kscl-giua-ky-ii-toan-tv-lop-2.npiyyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan