Đề và đáp án Toan 12 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC
Năm học 2014-2015
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN - LỚP 12 – Thời gian: 45 phút


Câu I.(4 điểm) Không sử dụng máy tính, tính giá trị của các biểu thức sau:

Câu II.(3 điểm)
1) Cho hàm số. Tính .
2) Tìm tập xác định và tính đạo hàm của hàm số 
Câu III.(2 điểm)
1) Biết . Tính  theo a.
2) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-1;0].
Câu IV.(1 điểm) Cho  và thỏa mãn :  .
Chứng minh rằng: .

----------------- Hết------------------
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM

Câu I
(4 điểm)
1.0

1.0

1.0

1.0

Câu II
(3 điểm)
1.(1.5 điểm)

2.(1.5 điểm)
Tập xác định: 


1.5


0.51.0

Câu III
(2 điểm)

1.(1 điểm)

2.(1 điểm)


1.0
0.5


0.5


Câu IV
(1 điểm)

Tương tự, ta được:0.5

0.5Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-11-24 20:08:03 | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề và đáp án Toan 12 thi giữa học kỳ I năm học 2014-2015, Toán học 12. TRƯỜNG THPT ĐA PHÚCNăm học 2014-2015ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ IMÔN: TOÁN - LỚP 12 – Thời gian: 45 phútCâu I.(4 điểm) Không sử dụng máy tính, tính giá trị của các biểu thức sau:Câu II.(3 điểm) 1) Cho

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc12/de-va-dap-an-toan-12-thi-giua-hoc-ky-i-nam-hoc-2014-2015.sxm2zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan