Đề thi KĐCL lần 2 THPT Yên Phong số 2 (29-3-2018) Toán 12

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2

Năm học: 2017-2018
KÌ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN 2
MÔN: TOÁN HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 896

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Với giá trị nào của thì hàm số đồng biến trên tập xác định ?
A. B. C. D. 
Câu 2: Trong không gian cho hai mặt phẳng  Gọi là giao tuyến của và Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ?
A. B. C. D. 
Câu 3: Trong không gian cho điểm Viết phương trình mặt phẳng đi qua và cắt các trục tọa độ tại sao cho là trực tâm của tam giác 
A. B.
C. D. 
Câu 4: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định?
A. B. C. D. 
Câu 5: Kí hiệu là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị với trục hoành (). Quay hình xung quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích Tìm 
A. B. C. D. 
Câu 6: Cho mạch điện như hình vẽ. Lúc đầu tụ điện có điện tích Khi đóng khóa K, tụ điện phóng điện qua cuộn dây L. Giả sử cường độ dòng điện tại thời điểm phụ thuộc vào thời gian theo công thức trong đó là tốc độ góc, có đơn vị là giây (s). Tính điện lượng chạy qua một thiết diện thẳng của dây từ lúc bắt đầu đóng khóa K đến thời điểm 
A. B. 
C. D. 


Câu 7: Gọi là các giá trị để hàm số có giới hạn hữu hạn khi dần tới Tính 
A. B. C. D. 
Câu 8: Tính tích phân 
A. B. C. D. với 
Câu 9: Cho là hai biến cố độc lập cùng liên quan tới một phép thử, có và Tính 
A. B. C. D. 
Câu 10: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ là nghiệm của phương trình 
A. B. C. D. 
Câu 11: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị 
A. B. C. D. 
Câu 12: Trong mặt phẳng cho điểm và vectơ Phép tịnh tiến theo vectơ biến điểm thành điểm Tìm tọa độ điểm 
A. B. C. D. 
Câu 13: Cho khối chóp có lần lượt là trung điểm của Tính tỉ số thể tích giữa khối chóp và 
A. B. C. D. 
Câu 14: Tìm số phức liên hợp của số 
A. B. C. D. 
Câu 15: Tính giới hạn 
A. Giới hạn không tồn tại. B. C. 1. D. 
Câu 16: Trong không gian cho đường thẳng Gọi là hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng tọa độ Viết phương trình đường thẳng 
A. B. 
C. D. 
Câu 17: Tính thể tích khối chóp có và đôi một vuông góc.
A. B. C. D. 
Câu 18: Tính môđun của số phức biết rằng vừa là số thực vừa là số thuần ảo.
A. B. 
C. D. 
Câu 19: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. B. C. D. 
Câu 20: Điểm nào sau đây là biểu diễn của số phức ?
A. B. C. D. 
Câu 21: Tính diện tích mặt cầu bán kính 
A. B. C. D. 
Câu 22: Biết rằng với mỗi số thực thì phương trình có nghiệm dương duy nhất với là hàm liên tục (theo biến trên nửa khoảng Tính tích phân
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 19:22:14 | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 2.93 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi KĐCL lần 2 THPT Yên Phong số 2 (29-3-2018) Toán 12, Toán học 12. SỞ GD-ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2Năm học: 2017-2018KÌ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LẦN 2MÔN: TOÁN HỌC - LỚP 12Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 896Họ, tên thí sinh:.

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc12/de-thi-kdcl-lan-2-thpt-yen-phong-so-2-29-3-2018-toan-12.dcuz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan