2 De thi HK1 toan 12 Nam Dinh nam hoc 2016-2017 va 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Mã đề 102)

ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn Toán – Khối 12
Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số luôn nghịch biến trên 
B. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C. Hàm số đồng biến trên các khoảng và 
D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và 
Câu 2. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?
A. B. C. D. 
Câu 3. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Trên khoảng đồ thị hàm số có mấy điểm cực trị?

A. B. C. D. 
Câu 4. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có hai điểm cực trị.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại 
C. Hàm số đạt cực đại tại 
D. Hàm số không có cực trị.
Câu 5. Tìm tất cả giá trị của tham số để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác vuông.
A. B. C. D. 
Câu 6. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 7. Cho hàm số có và . Tìm phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số .
A. B. C. D. 
Câu 8. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 9. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng?
A. B. C. D. 
Câu 10. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là
A. B. C. D. 
Câu 11. Với , hàm số có đạo hàm là
A. B. 
C. D. 
Câu 12. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 13. Đồ thị hình bên là đồ thị của một trong 4 hàm số dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 14. Cho hàm số có đồ thị. Gọi  là hai điểm trên có tiếp tuyến tại song song nhau và . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 15. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là
A. B. C. D. 
Câu 16. Trong các hình chữ nhật có chu vi bằng 16, hình chữ nhật có diện tích lớn nhất bằng
A. B. C. D. 
Câu 17. Cho hàm số có đồ thị . Gọi là một điểm trên sao cho tổng khoảng cách từ điểm đến hai trục tọa độ là nhỏ nhất. Tổng bằng
A. B. C. D. 
Câu 18. Tìm số giao điểm của đồ thị và đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 19. Cho hàm số có đồ thị . Tìm tất cả giá trị của tham số để đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.
A. B. C. D. 
Câu 20. Tìm tất cả giá trị của tham số để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt có hoành độ thỏa .
A. B. C. D. 
Câu 21. Tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng cắt hai trục tọa độ lần lượt tại và Diện tích tam giác bằng
A. B. C. D. 
Câu 22. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-12-12 08:25:12 | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 960 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.77 M | File type: doc
lần xem

đề thi 2 De thi HK1 toan 12 Nam Dinh nam hoc 2016-2017 va 2017-2018, Toán học 12. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNHĐỀ CHÍNH THỨC(Mã đề 102)ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2017 – 2018Môn Toán – Khối 12Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)Câu 1. Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc12/2-de-thi-hk1-toan-12-nam-dinh-nam-hoc-2016-2017-va-2017-2018.y5qx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan